Home

Achtergrond

Zinloze milieurapportages

Voor wie dacht dat 'milieumensen' er alleen maar op uit zijn om boeren en tuinders zoveel mogelijk te pesten, een verheugend bericht: milieuminister Jacqueline Cramer verzet zich tegen de uitbreiding van de IPPC-richtlijn, die de Europese Commissie zich heeft voorgenomen.

Cramer vindt het zinloos om (vooral) veehouderijen en glastuinbouwbedrijven tot kostbare milieurapportages te verplichten; het jaagt de bedrijven alleen maar op kosten en het milieu wordt er niet beter van. De bedrijven zijn immers al gebonden aan nationale regels en de Europese verplichtingen voegen daaraan weinig toe.

De minister zegt zich in haar verzet gesteund te weten door veel andere lidstaten. Dat klinkt hoopvol. Maar ze meldt ook dat het Europees Parlement minder kritisch staat tegenover de voorstellen van de Commissie. En het Parlement heeft in dezen medebeslissingsrecht.

Cramer noemt nog een ander bezwaar: IPPC-bedrijven zijn vergunningplichtig. Dat zou tot de rare figuur kunnen leiden dat nationaal met alle macht wordt geprobeerd om veehouderijen bij beschermde natuur te vrijwaren van een vergunningaanvraag, terwijl Brussel ze hiertoe dan alsnog verplicht. Dat moet worden voorkomen.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.