Home

Achtergrond 284 x bekeken 7 reacties

Verburg bespoedigt toelating transgeen gewas

Minister Verburg gaat er haar best voor doen om de Europese toelatingsprocedures voor transgene gewassen te bespoedigen.

”Mits die zorgvuldig blijven”.Dat heeft de minister de Eerste Kamer dinsdagavond toegezegd in een uitvoerig debat over biotechnologie en genetische modificatie van gewassen. Toelatingsprocedures nemen nu minstens 2 jaar en zijn erg kostbaar voor de aanvragers. Volgens Verburg zitten er nu 600 tot 700 aanvragen in de pijplijn.

In een motie van een meerderheid in de Senaat wordt de minister met name gevraagd om voor genetische verandering met gewas-eigen genen (zogenoemde cisgenese) de toelatingsprocedures te vereenvoudigen. Aan deze vorm van gentech zijn minder risico’s verbonden dan aan die met gewasvreemde genen (transgenese). Cisgenese is vooral van betekenis voor het ontwikkelen van phytophtora-resistente aardappelen en dus ook in het belang van de Nederlandse akkerbouw.

Vereenvoudiging van toelatingsprocedures zouden er ook aan kunnen meehelpen dat kleinere bedrijven ggo-gewassen kunnen ontwikkelen. Nu kunnen alleen zeer grote en kapitaalkrachtige ondernemingen zich de hoge kosten veroorloven. Daardoor hebben zij zich een monopoliepositie verworven waarover zowel de Eerste Kamer als de minister zich grote zorgen maken.

Over de motie wordt volgende week gestemd en zal zeker worden aangenomen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  A.v.d.Hof

  Gisteren hoorde ik in de Eerste Kamer de heer Willems van het CDA aan het woord; We vieren het 40-jarig bestaan van de stichting BWM die aan de Ned. bevolking werd gegeven op initiatief van ons koningshuis omdat ze sterk onder de indruk waren van de stormachtige ontwikkelingen in de genetica en de moleculaire biologie. Duidelijk vermeld; dat de meest bekende stichting Cahiers, waar de heer Willems zelf werkte op de redactie, in meer dan 100 uitgaven op gebalanceerde wijze de voor- en nadelen beschreef van elke stap... Ik had nog de woorden van de VVD in mijn hoofd dat "links" en tegenstanders duivels doemdenkend vooral emotionele argumenten hanteerden. Dat was apert onjuist. Nu vraag ik mij af waar bovenstaande onder valt. Ik denk aan slijmen, egotrippen en aan vooringenomenheid en belangenverstrengeling met als basis...emotionaliteit. Is dit het gehalte van de discussie over ons voedsel? Daar word ik niet vrolijk van.
  Elke Nederlander weet toch dat we "in de versnelling" moeten omdat ons Koningshuis en hun verwanten (denk hierbij aan Argentinië; het land van de gentech. en de hoge functionaris op het departement landbouw)dit van ons wil? Nederland en ons Koningshuis hebben zoveel verloren met de financiële crisis dat de beleggingen in gentechontwikkeling een flinke push moet krijgen....en dan gaat de club gewoon voorbij aan de kern van de zaak; de volksgezondheid en milieu (etc.). We krijgen non-discussies en cirkelredeneringen voorgeschoteld. Schokkend.

 • no-profile-image

  Els van Dongen

  Onbegrijpelijk vind ik het als ik lees dat minister Verburg de deuren open gaat zetten voor ggo- gemodificeerde gewassen.
  Verkrachting van onze gewassen noem ik deze methode. Alles in mij komt in verzet. Blijkbaar moeten we als mensheid nog verder afdwalen om tot het besef te komen dat onze schepping volmaakt is en dat deze niet veranderd/verkracht hoeft te worden maar dat wij mensen moeten veranderen. Het gaat om onze houding. Om te denken dat er meer bedrijven een mogelijkheid zullen krijgen om grote bedrijven als Monsanto de baas te blijven en mee te kunnen concureren daar gelooft toch niemand in.
  Maar wat mij nog het meeste zorg baart is dat de meerderheid in de samenleving dit niet wil en dat de vertegenwoordigers van dit land daar niet naar luisteren. De politiek vertegenwoordigt de samenleving. Het is een vorm van dictatuur. Vraag aan het volk wat ze wil dmv een referendum.

 • no-profile-image

  A.v.d.Hof

  Ongeveer een maand geleden zag ik dat de Tweede Kamer een motie aannam om gentechnologie voorlopig binnen de EU een halt toe te roepen vanwege de risico's. Deze motie werd aangenomen maar niet uitgevoerd na een gesprek met Balkenende. Nu komt er een motie om deze risicovolle bezigheid niet in de ijskast te zetten, maar juist te versnellen. Is de bliksem ingeslagen in "Den-Haag"? Snapt u het?
  Politici moesten antwoorden op de vraag of er concreet aanwijzingen zijn dat iemand is dood gegaan of ziek is geworden door gentechvoedsel. Het antwoord was ontkennend. Mijn vraag is: hoe kan achterhaald worden (door een individu of huisarts) dat een persoon is gestorven aan bijv. darmkanker door gentech? Er is hier totaal geen onderzoek naar gedaan. Er zijn geen richtlijnen uitgereikt aan huisartsen om te letten op.?.?.? als symtomen wijzend op gentechkanker. Er zijn volop vermoedens, maar die zijn niet wetenschappelijk aangetoond omdat dit wetenschap er niet is omdat niets onderzocht wordt op dit vlak en daarom niet wetenschappelijk is aan te tonen. Niemand wees hierop!

  Moet dit gehalte aan discussie onze onrust wegnemen voor gentechnologie? Nee; deze is er flink door toegenomen.

 • no-profile-image

  Theo Tromp

  Het wereldnatuurfonds waarvan Prins Bernard de beschermheer was, steunt gentech. Ze wil o.a. de teelt van gentech soja "duurzaam" noemen. Het WNF ziet dus, net zoals het koninklijk huis, de mens als een proefkonijn en de industrie als belangrijker dan de mens. We vallen weer terug naar de middeleeuwen, de kerk is vervangen door Monsanto, en de adel spant daar mee samen.

 • no-profile-image

  Patrick

  VVD en CDA hebben zich uiterst treurig opgesteld. Het verkopen van je ziel is je eigen keus, maar doelbewuste risico`s nemen voor nieuwe generaties maakt je verantwoordelijk.
  It is as above, so below, AGD verwijderde mijn slogan al eerder. Consciousness will not allow it.
  300 This Is Sparta
  http://cz.youtube.com/watch?v=EmOH5f1J1Uc

 • no-profile-image

  maisteler

  dat laatste stukje boeit mij enorm. hier komt uit naar voren dat de grote veredelaars/kwekers zich een monopolo positie hebben weten te creeeren.
  iets wat wij als boer al goed kunnen merken. pak dit jaar maar hoe duur een zak maiszaad is geworden. nee voor mij hoeft die genetische manipulatie zo niet dan want de boer word er zo niks wijzer van.de grote kweekbedrijven welke er nog maar enkele zijn rekenen maar raak nu. ik ga dit jaar over op de tjechische rassen dat scheelt de helft in prijs alleen al en die rassen zijn ook zeer goed

 • no-profile-image

  Lies

  Willems van het CDA sprak dat de stichting BWM op initiatief van ons Koningshuis geschonken was aan ons volk omdat zij onder de indruk waren van de stormachtige ontwikkelingen in de genetica en de moleculaire biologie. Het meest bekend, de stichting Cahiers, waar de heer Willems zelf op de redactie werkte, had in meer dan 100 uitgaven op gebalanceerde wijze de voor en nadelen van elke stap in de biotechnologie beschreven.

  Allemachtig; wat zal de heer Willems objectief zijn...uh... zijn eigen werk beoordelend..... en...de tegenstanders van gentechnologie die volgens de VVD duivels emotioneel reageerden...hoe betiteld hij deze egotrip? Als wetenschappelijk of toch ook als emotioneel

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.