Home

Achtergrond

Te weinig samenhang tussen klimaatregelingen

Er is onvoldoende duidelijkheid over de samenhang tussen de verschillende klimaat- en energieregelingen van het kabinet.

Daardoor wordt soms het tegenovergestelde bereikt van wat beoogd wordt. Dat blijkt uit een studie in opdracht van economieminister Maria van der Hoeven naar de werking van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA), die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Volgens de onderzoekers heeft het kabinet onvoldoende nagedacht over de effecten van deze regeling in combinatie met andere instrumenten.

De EIA geeft ondernemers die investeren in energiebesparing of duurzame energie belastingvoordeel. Maar een deel van de bereikte milieuwinst zal bij een schaarste aan CO2-emissierechten niet leiden tot een daling van de uitstoot van broeikasgassen. Van der Hoeven heeft inmiddels laten weten te werken aan een beleidstheorie voor de EIA, die voor meer samenhang tussen de verschillende regelingen moet zorgen.

Het onderzoek richtte zich op de jaren 2001 tot 2005. In die periode zijn ruim 81.000 aanvragen voor de EIA ingediend, die samen goed waren voor een investeringsbedrag van 4,5 miljard euro. In september 2002 is deze tijdelijk buiten werking gesteld omdat de grote belangstelling voor projecten in de glastuinbouw en plannen voor windenergie tot een uitputting van het budget leidde. Ook in 2006 en 2007 moest de regeling worden stopgezet.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.