Home

Achtergrond 5 reacties

Schadelijk mestoffensief

De beschuldiging van NMV, NVV en NVP is niet mals: LNV en LTO hebben het op een akkoordje gegooid over mest, en andere belangenorganisaties én de Kamer buitenspel gezet. Of er echt zo’n geheime deal is, is onduidelijk.

Ministerie en LTO ontkennen. Dát LNV met organisaties overlegt over de onderhandelingsinzet in Brussel is de normaalste zaak van de wereld. Dat kan leiden tot overeenstemming. Graag zelfs, want dat vergroot de kans van slagen. De waarde is tegelijk betrekkelijk: de échte onderhandelingen worden in Brussel gevoerd. Een nationaal akkoord heeft een voorlopig karakter.

De beschuldiging dat LTO de achterban bedriegt, is niet te bewijzen. Daarvoor moet je de inhoud kennen van het akkoord – dat er mogelijk niet is. Dat de democratie aan de laars wordt gelapt, zoals de vakbonden beweren, is uit de lucht gegrepen. De Kamer controleert en moet zich altijd nog uitspreken over het mest-actieprogramma, dat Nederland en de Commissie voor 2010 tot en met 2013 overeenkomen.

De veehouderijvakbonden voelen zich blijkbaar te weinig gehoord door LNV, wat het ministerie zich kan aantrekken. Maar deze ogenschijnlijke wanhoopspoging om weer aan tafel te komen, is niet erg gelukkig en zelfs schadelijk voor de onderhandelingspositie in Brussel.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  goede boer

  Ondanks het betoog van dit artikel van AGD blijft overeind staan of het hele proces rondom de besluitvorming voor het Nederlandse landbouwbeleid wel goed uitgevoerd wordt/kan worden. Zowel LNV als de Kamer en Brussel zullen er rekening mee moeten houden, dat bij ieder besluit betreffende Nederlands landbouwbeleid, er genoeg draagvlak bij de Nederlandse boeren te vinden moet zijn. Of kort gezegd: in de praktijk uitvoerbaar is. En de enigen die daarover de benodigde informatie kunnen aanleveren zijn de Nederlandse boeren zelf. En dat gebeurd dan via LTO en de andere sector gebonden belangbehartigings organisaties. (Zonder die informatie van deze belangenorganisaties bestaat er voor LNV én Kamer helemaal geen mogelijkheid om welk besluit dan ook te nemen. Simpelweg omdat bij LNV en Kamer helaas de benodigde praktijkervaringen ontbreken om de nodige informatie aan Brussel te kunnen aanleveren.) Dus, essentiëel bij de besluitvorming van LNV en Kamer is, hoe dan ook, de informatie die de belangenbehartigers daar voor gaan aanleveren. En daar draait het hele proces nu om. Echter bij LNV en Kamer is te weinig kennis van praktijkervaring aanwezig om te weten welke vakbond als belangenbehartiger de juiste informatie aanleverd. In de huidige situatie mag alleen LTO die informatie aanleveren en wordt de informatie van de andere belangenbehartigers voor kennisgeving aangenomen. Echter dan beland je in een volgende fase. Is LTO wel bij machte om vanuit ieder landbouwsector binnen LTO de juiste informatie aan te leveren richting LNV, Kamer en Brussel. En daar kan volgens mij ernstig aan getwijfeld worden wanneer je de organisatiestructuur van LTO doorlicht.
  Zoals de kaarten nu bij LTO liggen kunnen als het ware, de tuinders het mestbeleid bepalen. de varkenshouders het graanbeleid, de akkerbouwers het tuinbouwbeleid en de melkveehouders het pluimveebeleid. Het is binnen LTO volstrekt onduidelijk wie over welke zaken een besluit nemen. Want in de media komt toch te staan dat in zijn algemeenheid "boeren" akkoord zijn gegaan of tegen waren bij een zus of zo landbouwbeleid. Zonder dat daarbij is aangegeven dat boeren van de ene sector wel eens beslist kunnen hebben over boeren van een andere sector. ( In 2007 waren het de veehouders die bij Brussel het hardste riepen om de braaklegregeling af te schaffen ofwel veehouder versus akkerbouwer ) Kortom: Als LTO niet bij machte is om goed te functioneren dan kunnen LNV en Kamer én Brussel ook nooit een goed besluit nemen omtrent het Nederlandse landbouwbeleid. Daarom mag de Nederlandse samenleving zich wel eens afvragen of ze "de LTO" als publieke orgaan wel het juiste mandaat hebben gegeven om op te treden als gezamelijke belangenbehartiger van de Nederlandse boeren en tuinders. Als je het mij vraagt heeft de Nederlandse samenleving de Nederlandse boeren opgezadeld met "een LTO" die bij voorbaat niet optimaal kan functioneren.

 • no-profile-image

  dirk

  Daarom heb ik het lidmaatschap op dit blad al lang geleden opgezegd Jeaunet!Het blad is over het algemeen pro wetgever en maatschappelijke organisaties evenals vele mensen die daar werken.Het hoord bij de hetze die al decennia lang tegen deze beroepsgroep gevoerd wordt.Het is gevolg van dat de meeste mensen in te veel luxe en weelde leven,dan krijg je zoiets.Mensen willen niemand meer met de handen werken en daarom creeren ze steeds meer nutteloze jobs.Het is misschien niet verkeerd als het nog veel slechter zou gaan met de economie,en dan bedoel ik veeeel slechter!Lees in de laatste stal en akker de colum van Gertjan Oplaat maar eens.En dit is nog maar het begin!

 • no-profile-image

  Stadsboer

  Ik als rasechte LTO-er vind dit blad juist altijd ANTI-LTO. Zou AGD dan toch op de goede weg zijn kwa onafhankelijke journalistiek?
  Wat betreft het geheime mestaccoord valt het mij op dat de mensen die niet aan tafel gezeten hebben, en kennelijk ook niet door LNV gehoord zijn, het best weten wat er in dit accoord, zo het al zou bestaan, is opgenomen.

 • no-profile-image

  jeaunet

  Door dit artikel valt het wel erg op dat AGD pro-LTO is . Je zou toch van een onafhankelijk dagblad meer verwachten. Maar zelfs hier is de bruine arm van LTO zichtbaar. Op deze manier graven zij gelukkig hun eigen graf. En AGD zal minder lezers krijgen!

 • no-profile-image

  P vd W.

  Wat doet AGD toch altijd haar best om het op te nemen voor LTO. Ik verwacht van een krant objectieve berichtgeving. De conclusies wil ik graag zelf trekken. En mocht AGD het nog niet door hebben: dit soort meningen ventileren werkt juist averechts.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.