Home

Achtergrond

'Primen zaad verbetert rentabiliteit peenteelt'

Het primen van peenzaad levert een uniformer gewas op. Dat verhoogt de rentabiliteit van de teelt.

Die boodschap had vertegenwoordiger Robert Schilder van veredelingsbedrijf Bejo Zaden gisteravond op een bijeenkomst in Swifterbant voor de leden van de Verenigde Telers Akkerbouw.

Priming houdt in dat het zaad wordt bevochtigd, waardoor de kiem inwendig begint te groeien. Vlak voordat het kiempje uit het zaadje breekt, wordt het proces gestopt en het zaad gedroogd en verpakt om vervolgens naar de klant te sturen. Schilder: "Het juiste primingsrecept wordt eerst in het laboratorium bepaald met een kleine hoeveelheid. Daarna kan het op grote schaal met deze partij worden toegepast. Iedere partij heeft zijn eigen recept."

Bij onbehandeld zaad komt na het zaaien het eerste kiempje na 7 dagen boven de grond. Schilder: "De laatste kiempjes komen misschien wel 14 dagen na het zaaien. De ongelijke start leidt uiteindelijk tot een gevarieerd peengewas. Nakiemers blijven tijdens het groeiseizoen altijd achter in ontwikkeling."

Bij priming wordt de tijd tussen zaaien en opkomst bekort, zegt Schilder. "De eerste kiempjes verschijnen 5 tot 6 dagen na het zaaien boven de grond. De laatste kiempjes zijn 8 dagen na het zaaien zichtbaar. Dan krijg je een veel uniformer product."

Schilder vindt dit van belang. "Nederland exporteert 80 procent van de productie. De afzetmarkt vraagt steeds meer een specifieke maatsortering. Met priming kan een teler daarop inspelen."

Schilder adviseert de akkerbouwers ook naar de vruchtwisseling te kijken. "Peen vraagt veel van de grond. Op lichte grond past een vruchtwisseling van minimaal één op tien. Op zwaardere grond volstaat één op acht. Na drie keer een te krappe rotatie kun je niet meer de kwaliteit peen telen die de markt vraagt."

Dat kost geld, stelt Schilder. "Peen is een dure teelt. Alleen al de bewaring kost ongeveer 45 euro per kist. Het maakt nogal wat uit voor de rentabiliteit of je uit één kist gerooide peen 500 of 700 kilo peen van goede kwaliteit kunt afleveren."

Of registreer je om te kunnen reageren.