Home

Achtergrond

Overschrijding quotum stuwt prijzen leasemelk

De leaseprijs voor melkquota stijgt fors door de grote vraag. De dreigende overschrijding van het melkquotum noopt melkveehouders het quotum tijdelijk uit te breiden om superheffing te voorkomen.

Uit de jongste cijfers van het Productschap Zuivel (PZ) blijkt dat de Nederlandse melkveehouders dit melkprijsjaar met ruim 3 procent overschrijden. De leaseprijzen lopen inmiddels op tot € 5,50 euro. Uit vergelijking van de melkquotumtransacties over het lopend melkprijsjaar vergeleken met het voorgaande jaar, blijkt dat er sprake is van een forse afname van de overdracht van quotum. Vorig melkprijsjaar werd nog meer dan 200 miljoen kilo melkquotum verhandeld, terwijl dit melkprijsjaar dat in de zelfde periode beperkt is gebleven tot ongeveer 140 miljoen kilo.

Tegelijk neemt de omvang van de tijdelijke overdracht van quotum toe tot ongeveer 90 miljoen kilo. De stijgende populariteit van leasen heeft alles te maken met de verwachting dat het quotum op termijn zijn waarde zal verliezen.De omvang van de gemiddelde transactie stijgt behoorlijk. Een gemiddeld leasecontract omvat 35.000 kilo. Dat was vorig jaar 32.000 kilo. Het PZ noteert voor dit melkprijsjaar 2.483 leaseovereenkomsten tegenover 2007 vorig melkprijsjaar. Quotumoverdracht zonder grond gaat per transactie om gemiddeld 40.000 kilo en dat is ruim 10 procent meer dan vorig jaar. Het aantal transacties zonder grond is echter aanmerkelijk lager dan vorig melkprijs jaar. Nu telt het schap 3.408 transacties tegen 6.019 transacties in de voorgaande periode.

Het aantal transacties met grond is praktisch gehalveerd tot 82 in de lopende heffingsperiode. Vorig jaar telde het PZ nog 153 quotumoverdrachten met grond. Het schap tekent bij de cijfers aan dat ze zijn gebaseerd op ontvangen, maar nog niet beoordeelde aanvragen voor transacties.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.