Home

Achtergrond 183 x bekeken

Nieuw besluit belastingheffing zorgboeren

De staatssecretaris van financiën heeft een nieuw verzamelbesluit over de inkomenscategorie Resultaat uit Overige Werkzaamheden uitgebracht.

Veel van de in het besluit opgenomen standpunten zijn een herhaling van wat al eerder was opgenomen in het voorgaande besluit. Voor de zorgboeren is er echter wel nieuws te melden. Een (groot) deel van de ontvangen vergoeding kan onder voorwaarden als onbelast worden aangemerkt. Hieronder is de volledig tekst van dit onderdeel van het besluit opgenomen.

3.2 Zorgboeren
Door instellingen van jeugdwerk wordt aan jongeren (crisis)opvang aangeboden op de boerderij bij zorgboeren. Hierbij wordt het volgende geboden:
- opvoeding;
- praktische pedagogische interventies;
- verzorging;
- dagbesteding;
- veiligheid;
- een bijdrage aan het ongedaan maken van ontregeling;
- observatie ten behoeve van de vervolghulp van de jeugdige.
De zorgverlener ontvangt twee soorten vergoedingen, een vergoeding voor de materiële kosten (huur, voeding, bewassing en zakgeld) en een vergoeding voor de begeleiding.

Voor het geval de zorgverlening niet behoort tot de bron winst uit onderneming, kan de ontvangen vergoeding van de materiële kosten worden aangemerkt als een pleegzorgvergoeding zoals genoemd in onderdeel 3.1. van dit besluit. De betaling voor een eerste, tweede en derde kind wordt daarbij geacht overeen te stemmen met de kosten en de betaling zal dan onbelast blijven. Als de pleegzorgvergoeding mede een vierde of volgend pleegkind betreft, beoordeelt de inspecteur van geval tot geval of sprake is van een bron van inkomen, zie ook onderdeel 3.1.De vergoeding voor de begeleiding kan niet als een vergoeding als bedoeld in de "Regeling vergoeding pleeggezinnen" worden aangemerkt. Deze vergoeding behoort daarmee tot het resultaat uit overige werkzaamheden.’

Meer informatie: Besluit van 1 december 2008, nr. CPP2008/520M

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.