Home

Achtergrond 219 x bekeken

Melkveehouder: stel je in op grotere prijsverschillen

Melkveehouders moeten rekening houden met grotere prijsbewegingen, aldus Geert Koopstra,voorzitter van het Productschap Zuivel. Kostprijsbeheersing blijft belangrijk, ondersteuning door de overheid ook.

Nu wordt ook de zuivel geraakt door de financiële crisis en de daardoor veroorzaakte handelsproblemen en algemene recessie. In dit verband moet ook het vooralsnog niet tot stand komen van een WTO-handelsakkoord als een gemiste kans worden gezien.

Als dit het normale beeld wordt voor de toekomst (behalve die financiële crisis, dat blijft op deze schaal hopelijk een zeldzaamheid), wat kunnen we daar aan doen? Marktondersteuning door afzetsubsidies en exportrestituties lijkt in de huidige omstandigheden niet erg effectief. Op het huidige niveau kan de prijs toch niet echt het probleem zijn? Marktondersteuning door particuliere opslag en publieke interventie, met andere woorden: door tijdelijke vermindering van het aanbod, lijkt me veel effectiever. Terecht zijn deze instrumenten nu bij de health check gehandhaafd.

De sector zal moeten analyseren hoe de deelmarkten zich houden onder dit soort omstandigheden. Verwacht mag worden dat de klassieke zuivel in de vorm van consumentgerede producten qua afzet relatief stabiel is, waarbij de prijs vooral tot stand komt in de relatie tussen industrie en detailhandel. Op de markt lijkt een goede plek voor zowel kleine, wendbare niche-spelers als voor grote bedrijven met een gevarieerd productenpakket, sterke marktposities en voldoende technologische kennis. Tussen die uitersten liggen natuurlijk ook kansen, maar wellicht ook meer risico’s.

Wat is klein, wat is groot? Ik denk dat het moeilijk is te definiëren. Maar FrieslandCampina lijkt me een mooie maat. Met deze combinatie heeft de Nederlandse zuivel een bedrijf waarmee we de toekomst aankunnen.

De primaire sector zal zich moeten instellen op een grotere prijsvolatiliteit, rond een gematigd gemiddelde. Het wensbeeld van een stabiele hoge prijs zie ik niet als erg realistisch. En dat betekent dat kostprijsbeheersing belangrijk blijft. En ook nationaal beleid. Ruimtelijke ordening en ondersteuning bij diergezondheid zijn enkele terreinen waarop dit speelt. Ik herhaal mijn oproep aan het ministerie voldoende oog te houden voor de concurrentiepositie van de sector.

Dit is een ingekorte versie van de nieuwjaarsrede van Geert Koopstra, voorzitter van het Productschap Zuivel, vandaag uitgesproken in Scheveningen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.