Home

Achtergrond

Melkquotum €18 in nieuw seizoen

De eerste transacties voor het nieuwe quotumjaar zijn bekend. Koopmelk begint komend seizoen (1 april) op €18.

Aan het begin van een nieuw quotumjaar ligt de prijs altijd lager dan in december/januari. Dan worden er vaak nog op de valreep zaken gedaan en is de vraag dus groter.

Het Productschap Zuivel moest voor het lopende seizoen de laatste transacties vóór 15 januari binnen hebben. Dat is gebeurd, maar veel veranderde er niet aan de oude prijs van €22,75.

Hoe ver de quotumprijs dit jaar kan zakken, is lastig aan te geven. De nieuwe EU-regel, waarin melkveehouders hun quotum voor 85 % móeten volmelken (was 70 %), kan voor veel verleasers een laatste zetje zijn om toch te verkopen.

Dat zou het aanbod van koopmelk kunnen vergroten en de prijs dus meer drukken dan in voorgaande jaren.

prognose:

stabiel of licht dalend

Of registreer je om te kunnen reageren.