Home

Achtergrond 212 x bekeken

'Meer bedrijven onder IPPC'

Als het aan de Euro­pese Commissie ligt, krijgen over enkele jaren mogelijk 850 Nederlandse intensieve veehouderijen extra met de IPPC-richtlijn te ma­ken.

Dat is anderhalf keer zoveel als de bijna 1.700 nu. Het aantal glastuinbouwbedrij­ven onder deze milieurichtlijn wordt met mogelijk 400 uitge­breid, omdat ook stookinstallaties tussen de 20 en 50 megawatt onder de richtlijn komen te vallen.

Dat blijkt uit een brief die mi­nister Jacqueline Cramer (Vrom) naar de Kamer heeft gestuurd. Cramer heeft gezegd tegen de her­ziening te zijn, omdat die vooral kleinere bedrijven nodeloos op kosten jaagt. Voor de bedrijven gelden al nationale regels; met extra rapportages is het milieu niet gebaat, aldus de minister.

De administratieve lasten per bedrijf nemen door de herziening met circa 1.200 euro per jaar toe (10 procent). De lasten voor de glastuinbouw liggen overigens fors hoger, die voor de intensieve veehouderij beduidend lager.Cramer signaleert nóg een be­langrijk bezwaar: bedrijven on­der de IPPC-richtlijn zijn te allen tijde vergunningplichtig; een uit­zondering daarop is onmogelijk.

De Europese IPPC-richtlijn is erop gericht de milieulast van be­drijven zoveel mogelijk te beper­ken, gebruikmakend van de best beschikbare technieken.

De Commissie werkt aan een herziening van de richtlijn, die in 2012 haar beslag moet krijgen. Omdat het voorstel op veel pun­ten nog onduidelijk is, is niet pre­cies te zeggen hoeveel bedrijven extra onder de richtlijn vallen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.