Home

Achtergrond 11 reacties

LTO: melkpremie niet naar niet-melkende boer

Nederlandse melkveehouders moeten voorkomen dat een groot deel van de melkpremies die ze uit Brussel ontvangen over een paar jaar terechtkomen bij niet-melkende boeren.

Voorzitter Siem-jan Schenk van de LTO-vakgroep melkveehouderij noemt dit een van de redenen waarom melkveehouders nu al goed moeten nadenken over de periode na 2013. De melkpremies zijn gekoppeld aan ondernemers maar als er niets gebeurt, komt over vier jaar 30 procent terecht bij niet meer actieve melkveehouder, constateert LTO. Dit gaat niet alleen ten koste van de nog wel melkende boeren, maar werkt waarschijnlijk ook remmend op de grondmobiliteit.

Om deze redenen is het volgens Schenk zaak de premies te bestemmen voor andere doelen. Nog een reden om dat te doen is het gegeven dat ook de overheid nadenkt over andere bestemmingen. Die wil de melkpremies ook niet altijd overeind houden.

LTO wil voorkomen dat anderen doelen aanwijzen en stelt voor de middelen in te zetten voor versterking van de concurrentiekracht en vernieuwing in de melkveehouderij. Daarnaast wil hij gelden gebruiken voor plattelandsdoelen, met name voor zaken waar nu geen markt voor bestaat, zoals landschap.

Schenk wil ook dat de melkveehouderij zich samen met andere sectoren hard maakt voor het invullen van wat hij de leemtes van de liberalisering noemt. Daarbij valt te denken aan aanpassing van het Europese importbeleid. De EU moet af van de huidige situatie waarbij aan importproducten minder strenge eisen worden gesteld dan aan producten uit de EU zelf.

Voor de periode na 2015 (eind van de quotering) moet de melkveehouderij inzetten op groei binnen het emissieplafond voor ammoniak. Bedrijven moeten groeien zonder meer ammoniak uit te stoten. Dat levert echter problemen op met het mestbeleid.

Om de ammoniakemissie te beperken is het gunstig om meer mais en krachtvoer te voeren en minder gras. Voor het verkrijgen van een derogatie op bedrijfsniveau levert dit echter weer problemen op.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Mathijs

  Eens met de stelling. Premies worden nog wel verder verlaagd maar nooit helemaal afgeschaft want dat kost veel te veel banen van ambtenaren in europa.

 • no-profile-image

  m.rijkers@rumaweb.nl

  Het lidmaatschap van LTO word steeds moeilijker verdedigbaar in mijn omgeving, ik kan steeds slechter laten zien dat ze voor onze totale agrarische sector zijn, ik krijg ook steeds meer het gevoel dat ze eerst zorgen voor hun eigen toko ( zlto projectbureau etc.) en dan nog denken: oh god, we hebben ook nog een achterban!! Vroeger kwam het van onderaf en nu word alles in de top besloten en daarna uitgelegd aan de leden die wel nog iets mogen zeggen maar geen invloed meer hebben. Maar ze vinden hun eigen netwerk wat ze hebben beter dan de mening van de leden!! Is dit nog wel belangenbehartiging??? Neem bv. het grasland, doe je aan de derogatie mee dan mag je 250 kg stikstof uit dierlijke mest brengen, maar het is voor de ammoniakuitstoot beter om meer mais te voeren, gevolg voor het milieu: MEER KUNSTMEST EN MEER AMMONIAKUITSTOOT DAN NODIG DOOR DE STOMME REGELS VAN DE DEROGATIE!! Grasland is grasland en daarvan is duidelijk aangetoond dat de 250 kg stikstof uit dierlijke mest goed is voor het milieu! Dus LTO en ambtenaren, doe dan niet zo dom en haal die mileiu winst binnen!!

 • no-profile-image

  anne

  let op het verschil tussen reactie dirk, elburg en die van schenk. Dit geeft precies de tweespalt in de melkveehouderij weer tussen zij die de ogen sluiten voor de realiteit en in de kont blijven hangen en zij die zien dat de wereld veranderd is en proberen met oog voor realiteit door actieve belangenbehartiging het toekomstig beleid te beinvloeden

 • no-profile-image

  gezienus

  dus als ik het goed begrijp dan stop 30% van de boeren voor 2013

 • no-profile-image

  Jan

  Premies afschaffen is een optie. Dit zal wel vergaande gevolgen hebben. Vele melkveehouders zullen binnen enkele jaren om financiele redenen hun bedrijf moeten sluiten. Voor de melkveehouders die deze periode overleven geeft dit wel de mogelijkheid om hun kostprijs te verlagen. Voer, jongvee, stallingsruimte, mestafzet is er dan immers in overvloed. Ook zal door de lagere melkproductie de melkprijs een positieve impuls krijgen. Ik ben echter bang dat de sociale gevolgen te groot zijn. Het omvormen naar vergoedingen voor het instand laten van kostprijsverhogende landschapsobjecten als houtwallen ed lijkt mij de beste oplossing.

 • no-profile-image

  ..

  'De EU moet af van de huidige situatie waarbij aan importproducten minder strenge eisen worden gesteld dan aan producten uit de EU zelf.' Dit ben ik volkomen met hem eens!

 • no-profile-image

  farmer

  @ riky. LTO komt allang niet meer op voor de agrarier! blijkt maar weer eens te meer.
  BARNEVELD - De gezamenlijke agrarische vakbonden NMV, NVP en NVV zijn woedend over een mailwisseling tussen LTO-bestuurders waaruit blijkt dat er mogelijk een geheim akkoord over het mestbeleid is gesloten.

  De vakbonden voor melkveehouders, pluimveehouders en varkenshouders zeggen via diverse kanalen in het bezit te zijn gekomen van de mailwisseling, zo maakten zij donderdag bekend.

  Uit het mailverkeer zou blijken dat de LTO-bestuurders niks mogen zeggen over een akkoord en pas na aanvaarding door het parlement dit aan hun leden te gaan uitleggen.

  NVV-voorzitter Wyno Zwanenburg: ''Het is kwalijk dat het ministerie zich hiervoor leent en een schande dat de boeren door hun eigen LTO andermaal worden bedrogen.''

  De agrarische vakbonden willen opheldering van het ministerie van Landbouw en de werkgeversorganisatie voor de agrarische sector LTO over de mogelijke geheime mestdeal.

  Ook zullen zij de vaste Kamercommissie van LNV en VROM inlichten over de wijze van handelen.

  NVP-voorzitter Gert Jan Oplaat: ''We zullen opheldering vragen en bij ontkenning door LTO de namen boven de mail openbaar maken. Ik zou het betreuren deze stap te moeten zetten, maar het gaat ons om de belangen van agrarisch Nederland en deze worden andermaal verkwanseld door de achterkamertjespolitiek waar LTO zich voor leent.''

 • no-profile-image

  dirk

  Misschien is het beter om de premies maar af te schaffen en dat er een kostendekkende melkprijs voor komt Ben je gelijk van een heleboel regels en voorwaarden af die aan de premies zijn verbonden

 • no-profile-image

  t

  doe my maar ard schenk die heeft veel meer harsens dan die vetklep

 • no-profile-image

  Riky Schut-Hakvoort

  Hoogste tijd voor samenwerking van LTO!
  LTO moet samenwerking zoeken met de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Zij hebben goede ideeën over productiebeheersing, kostendekkende prijs, al of geen behoud van quotering, marktmacht van de boer(in), eerlijke prijs en hoe om te gaan met premies/toeslagrechten.
  Verder moet LTO zich goed laten adviseren door de Bond van Landpachters in het kader van aan wie de toeslagrechten toebehoren, ook na 2013.
  Voor LTO wordt het op dit moment de hoogste tijd ( na de huidige negatieve berichtgeving over de mestwetgeving) om voor de eigen leden op te komen en de ex-leden die zich aangesloten hebben bij de Vakbonden als NMV,NAV,NVV, NVP.
  Zij hebben LTO veel te vertellen.
  R.Schut-Hakvoort
  ex-boerin
  Horsterdijk 83
  5973 PM Lottum
  077-4631806

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Boeren die een groot deel van hun leven melkveehouder zijn geweest mogen van mij wel hectaretoeslag (melkpremie) als aanvulling op het inkomen. Het aantal stoppers (nog geen aow) zal wel snel toenemen door lage opbrengsten uit melk, vee en diverse maatregelen van overheidswege en LTO. Om tot aan de pensioengerechtigde leeftijd te komen kun je deze groep stoppende melkveehouders ook aan hun lot overlaten en naar de bijstand sturen. Opbrengsten uit verkoop van quotum zijn er straks ook niet meer. Pensioenopbouw kennen wij ook niet, maar leven zonder inkomen gaat niet. Dus LTO gaat hier voor de koude sanering!! Als je melkveehouder bent en op termijn wilt stoppen met melken, maar wel een beetje door wilt boeren, KUN JE DUS MAAR BETER SNEL HET LIDMAATSCHAP BIJ LTO OPZEGGEN!!!

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.