Home

Achtergrond 1 reactie

Kwaliteit is geen zaak voor Brussel

Het kwaliteitsbeleid is een zaak van de markt en niet van de overheid, vindt het CBL. "De Europese Commissie moet erop vertrouwen dat de markt haar werkt doet."

Een toenemend aantal consumenten wil extra kwaliteit en is bereid daar meer voor te betalen. In die zin had Eurocommissaris Mariann Fischer Boel gelijk toen zij zei dat voedselkwaliteit een extra kans is voor Europese boeren en geen last. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) onderstreept deze kans. Maar het CBL meent dat Brussel te ver gaat als het, met het Groenboek Kwaliteit Landbouwproducten in de hand, de Europese boeren wil helpen 'te overleven' in de toenemende concurrentiestrijd in een steeds opener markt.

De Nederlandse supermarkten zetten flink in op verbetering van de voedselkwaliteit en de verduurzaming van voedselketens. Dit zie je onder meer terug in de eisen die supermarkten vanuit het internationale kwaliteitssysteem GlobalGap stellen. Ging het tien jaar geleden vooral om de borging van voedselveiligheid, nu gaat het steeds vaker over arbeidsomstandigheden, milieu en dierwelzijn. Er bestaan al vele private initiatieven en kwaliteitssystemen. De Europese Commissie moet juist waken voor dubbelingen in plaats van weer extra regeltjes te maken.

Een ander belangrijk punt - waar het Groenboek aan voorbij gaat - is dat supermarkten zaken doen met ketens en niet met landen. De leveringsvoorwaarden binnen deze ketens gelden voor elk product en zijn onafhankelijk van het land van herkomst. De suggestie dat landbouwproducten uit derde landen in beginsel van mindere kwaliteit zijn, is onjuist. Ook uit landen buiten de EU komen landbouwproducten van zeer hoge kwaliteit. De Europese Commissie moet zich niet bezig houden met een Groenboek Kwaliteit maar erop vertrouwen dat de markt haar werk doet op basis van de huidige wetgeving.

Het CBL is niet de enige koepelorganisatie van supermarkten die tegen de voorgestelde overheidsbemoeienis op gebied van kwaliteit is. Alle supermarkten in Europa, verenigd in Eurocommerce, vinden dat kwaliteitsbeleid een zaak van de markt is en niet van de overheid. Het CBL roept alle ketenpartijen op om gezamenlijk de Brusselse bureaucraten een halt toe te roepen.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    melkveehouder

    Kijk, dit stemt tot diep nadenken. Als de supermarkten Europees verenigd zijn, dan is het de hoogste tijd dat de agrarische sector dit ook doet.
    Behalve kwaliteit zou het me niet verbazen dat er ook meer be-afgesproken wordt.
    En naar de supermarkten wil ik zeggen; hebben, of krijgen, jullie weer nieuwe noten op de zang om te verdedigen dat de prijs onder druk komt te staan?

Of registreer je om te kunnen reageren.