Home

Achtergrond 173 x bekeken

Kabinet haalt doelstellingen voor co-vergisting niet

Het aantal co-vergis­tingsinstallaties blijft ver achter bij de verwachting van het kabi­net.

Economieminister Maria van der Hoeven wilde dit jaar een ex­tra elektriciteitsproductie van 45 megawatt realiseren, maar haalt amper de helft.

Dat blijkt uit een overzicht dat zij onlangs aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tot nog toe zijn er voor 18,7 megawatt aan project­aanvragen in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) goedgekeurd. Als alle nog in behandeling zijnde verzoeken daarbij worden opge­teld, komt het totaal op 22,5.

De reden voor het tegenvallen­de resultaat is dat veel initiatief­nemers zich hebben teruggetrok­ken, omdat zij het subsidiebedrag te laag vonden. Kredietverstrek­kers, installatiebedrijven en be­langenorganisaties hadden dit al voorspeld.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.