Home

Achtergrond

IPPC treft vooral kleine bedrijven met pluimvee

Vooral kleinere pluim­veebedrijven krijgen te maken met de IPPC-richtlijn.

Voor de var­kenshouderij zijn de voorwaarden voor wat betreft bedrijfsgrootte niet aangescherpt. Dat zegt voorzitter Annechien ten Have van de LTO-vakgroep Varkenshouderij in een reactie op de voorstellen voor aanpassing van de IPPC-richtlijn.

In de voorstellen is sprake van 30.000 leghennen en 11.500 kalkoe­nen. LTO pleit volgens Ten Have dan ook om de grenzen voor de huidige dieraantallen te handha­ven. Dat zou betekenen dat de richtlijn gaat gelden van af 85.000 vleeskuikens, 60.000 leghennen, 3.000 vleesvarkens of 900 zeugen.

De varkenshouderij krijgt veel meer problemen met het voorstel om bestaande bedrijven te ver­plichten binnen vier jaar de be­staande installaties te vervangen voor andere technieken. ”Dat is veel te kort en leidt dan ook tot zeer hoge kosten voor de sector”, aldus Ten Have.

LTO pleit bij de Europese Co­missie voor een normale econo­mische afschrijving en wil de re­gelgeving op dit punt bij de natio­nale overheden leggen.

LTO vreest verder dat doorvoe­ring van de IPPC-voorstellen leidt tot een verzwaring van de admini­stratieve lastendruk. Met name de verplichting dat de bedrijven een rapport moeten maken over de bodemgesteldheid en de kwali­teit van het grondwater onder hun bedrijven bij de aanvraag van een nieuwe vergunning, vindt LTO overbodig.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.