Home

Achtergrond

Heffing boomkwekerij op agenda sectorcommissie

De sectorcommissie Boomkwekerijproducten van het Productschap Tuinbouw (PT) discussieert dinsdag tijdens de commissievergadering over de hoogte van de PT-heffing voor de sector.

Tijdens de commissievergadering in oktober 2008 was er onenigheid binnen de sectorcommissie over de vraag wat met extra inkomsten uit heffingen moest gebeuren. Een meerderheid gaf aan dat de extra gelden moeten worden besteed aan promotie en onderzoek. Er gingen echter ook stemmen op om de mogelijkheid van een heffingsverlaging te bekijken.

Op de agenda staan drie scenario's die dinsdag besproken zullen worden. In het eerste scenario (variant A) blijven de heffingstarieven gelijk. De budgetten voor promotie en onderzoek worden gehandhaafd op het niveau van de begroting 2009, met een lichte indexatiestijging. In de andere scenario's (variant B en C) dalen de heffingstarieven met respectievelijk 10 en 5%. De budgetten voor promotie en onderzoek worden gekort.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het PT gaf voorzitter Tjibbe Joustra al aan dat hij de discussie over de heffingssytematiek en heffingshoogte dit jaar op de agenda wil zetten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.