Home

Achtergrond 331 x bekeken 57 reacties

Garantieprijs FrieslandCampina naar € 28,75

De nieuwe garantieprijs van FrieslandCampina voor de maand januari bedraagt € 28,75 per honderd kilo exclusief btw.

Dit heeft het bedrijf vanmiddag bekend gemaakt. Per kilo vet betaalt het bedrijf € 2,38, per kilo eiwit € 5,26. De coöperatie gaat hierbij uit van melk met 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit. De nieuwe melkprijs is volgens FrieslandCampina € 1,50 lager dan de garantieprijs zoals die in december zou zijn geweest. Vergeleken met de december-prijs van Friesland Foods is de nieuwe garantieprijs bijna vier euro lager. Vergeleken met de decemberprijs van Campina is het verschil ruim € 2,30.

Met de nieuwe garantieprijs baseert FrieslandCampina zich op een groter aantal uitbetalingsprijzen van Europese zuivelbedrijven dan Friesland Foods tot nog toe deed. Mede hierdoor is de nieuwe prijs ook meer op de actuele marktomstandigheden in de zuivel gebaseerd.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Hans Vogelaar

  Laat u, als melkveehouders, niet in de luren leggen en strijdt voor het behoud van het melkquotum, nu het nog kan!
  Als u eigen coöperaties "om zich heen gaan kijken" voor het bepalen van de melkprijs, moeten er lampen gaan branden, lijkt mij.
  Zij, die menen dat elk gaatje op de wereldmarkt moet worden gedicht, tegen alle prijzen en ten koste van het inkomen van hardwerkende melkveehouders, kunnen dit beter voor eigen rekening doen.
  Het zijn echter voornamelijk politici en bestuurders van de agro-industrie, die dit willen.

 • no-profile-image

  Penders

  Voor zover ik heb begrepen is de garantieprijs een nieuw systeem van VOORSCHOT uitbetalen met een doorzichtig systeem. Er wordt immers gekeken naar de regio (Noord-West Europa) om de prijs vast te stellen.
  Uiteindelijk wordt naar resultaat uitbetaalt na aftrek van reserveringen en kosten.
  Iedere ondernemer (lees melkveehouder) heeft een kostendekkende prijs nodig om bedrijf in stand te houden. Iedere melkveehouder moet dus proberen de kostprijs in de hand te houden en erop toezien dat de cooperatie (FrieslandCampina) goed funktioneerd om een zo hoog mogelijke melkprijs te genereren.
  Van de overheid hoeven we niets te verwachten (even kort door de bocht) die denken alleen maar aan een lage prijs voor voedsel waardoor het volk rustig blijft.

 • no-profile-image

  boer

  mee eens klaas dat is het enigste wat helpt een tekort

 • no-profile-image

  LAGE KOSTPRIJS !!!!!

  De garantie is dat we een slechte prijs blijven krijgen voor de melk, LEVE DE FUSIE !!!!!!!!

 • no-profile-image

  Boerin

  Hier hebben we dus allemaal voor gedaan. Gelukkig maar, dat de prijzen van zuivelprodukten in de winkel ook erg laag zijn. Kunnen we het huishoudboekje toch op orde houden.

 • no-profile-image

  boerin uit sint annen

  bah,wat weer een negatieve reakties allemaal. We weten toch allemaal dat we rekening moeten houden met grotere schommelingen in de melkprijs.Pas je investeringen daar dan ook op aan en wees bij een tijdelijke opleving van de melkprijs niet zo onverstandig om als een gek te gaan investeren maar wees realitisch.Ooit van een lange termijn visie gehoord.

 • no-profile-image

  Boerin

  Adviseur ik denk niet dat veel boeren je advies zullen oppakken. Het is veel comfortabeler om van jezelf te denken, dat de buurman het moeilijk krijgt, maar dat je hetzelf wel een tijdje zal uitzingen. Ik denk dat we met elkaar sneller in de moeilijkheden komen, dan we nu zelf verwachten. Vanavond was op het Friese Nieuws de mededeling van LTO-Noord dat melkveehouders rekening moeten houden met nog lagere prijzen.

 • no-profile-image

  Bert

  Johan, je hebt het over de nabetaling, zoals je weet is dat de winstuitkering. Deze is 25 % van de winst. Het topjaar 2007 resulteerde in ongeveer 3 cent winst/kg melk. Hier 25 % van is 0,75 cent/kg. Ga er gemakshalve maar vanuit dat de winstuitkering nooit mer zal bedragen dan deze 0,75 cent. De 28,75 is gewoon de melkprijs er komt alleen nog de kwantumtoeslag bij.

 • no-profile-image

  Adviseur

  Wat ik steeds mis in de reacties is de eerlijke verdeling van de marges. Er wordt vaak over gepraat maar als er voor gevochten moet worden zijn er velen niet thuis! Begrijpt men nog steeds niet, als je de kostprijs niet ontvangt dat je altijd moet stoppen met je bedrijf. De een houdt het langer vol dan de andere maar toekomst is er niet! Laat u bedrijf is doorlichten en kijk is goed wat er voor toekomst in zit. Dus welke prijs je voor je product moet ontvangen! Ik denk dat er dan wat verstandiger wordt gereageert op de site.

 • no-profile-image

  vd zanden

  Beste adviseur als de varkens en pluimveesector het advies van u zouden opvolgen was deze sector allang weg .
  De kostprijs die is lang niet altijd kostendekkend vaak is dit het gevolg van een overschot of een tekort maar altijd komt de markt weer in evenwicht en is het weer kostendekkend .
  De melkveehouderij staat pas aan het begin van de marktwerking en komt de melkveehouderij steeds meer op eigen benen staan , ben het met je eens dat men wel altijd goed naar je kostprijs te kijken maar als het even tegen zit om dan maar meteen de handdoek in de ring te gooien gaat mij toch wat te ver

 • no-profile-image

  qwerty

  Knappe mensen die meer uitgeven dan er in komt, geen probleem zondebok aanwijzen klaar is kees, en dan maar lekker bij het N M V klagen de boze buitenwereld de schuldgeven.

 • no-profile-image

  nuchtere groninger

  hadden we toch maar met z'n allen de DDB gesteund, en de EMB! dan hadden we nu vast betere prijzen gehad!, 28.75 lijkt toch nergens na voor zo'n grote fabriek!!! en dan kijkt friesland campina ook nog naar andere fabrieken wat die uitbetalen, om daar aan te spiegelen. kunnen ze nog niet op eigen benen staan??

 • no-profile-image

  boerin

  Als het salaris incl. bonus (=werkvergoeding) van het personeel (ook de directeuren) gekoppeld zou zijn aan de melkprijs ; is het pas een ECHTE cooperatie. Dat is de laatste tientallen jaren voor het gemak vergeten.

 • no-profile-image

  ook een

  joepie een fusie wees nu eerlijk wie word hier beter ven het bestuur of wij de boeren ? het bestuur zeker maar????????
  jammer als de melkprijs beter word dan word er wel weer gefuseert dit is al vele jaren aan de gang en het is drie keer niks

 • no-profile-image

  veehouder

  Helaas moet men door groeien, dit is voor de melkveehouder en voor de melkverwerkers nodig om de ontwikkelingen bij te houden. Nooit anders geweest en zal nooit anders worden. Kun je in de kostprijs niet mee dan moet je stoppen. Voor Nederland zal dit een zware kluif worden. Het wordt hier te duur om te groeien. In het buitenland is er op veel plaatsen veel meer ruimte en daar door veel goed koper. Daar kan men in Nederland nooit tegen produceren. Daarom moet de melkprijs mee omhoog anders is het dag melkkoeien.

 • no-profile-image

  directeur

  Zonder fusie was de melkprijs voor deze maand nog lager geweest, mond houden heren boeren wees blij dat je nu aan deze wereldspeler je melk mag leveren

 • no-profile-image

  veehouder

  Helemaal eens met veehouder achterhoek. De prijs wordt altijd door de markt bepaald. Op de ledenvergadering van Friesland Foods in oktober 2008 werd al aangegeven dat er een fikse daling voor ons aan zat te komen. Gezien de prijzen op de spotmarkt vind ik 28.75 geen slecht begin voor Friesland Campina.
  Wel hoop ik op betere prijzen zodat alle zuivelverwerkers in Europa weer gaan verdienen en de fabrieken in Nijkerk en Bleskensgraaf niet voor een habbekrats verkocht gaan worden!
  De DDB heeft volgens mij teveel geroepen en gehandeld op emotie en veel te weinig op feiten/waarheden en heeft daarom bij mij absoluut geen vertrouwen.

 • no-profile-image

  Boerin

  Opvallende dat de vrouwen het met deze prijs niet zien zitten en de meeste boeren de melkprijs wel acceptabel vinden. Hoe zou dat toch komen. Er wordt altijd geschermd met de markt, maar blijkbaar werkt de markt in de supermarkt heel anders.

 • no-profile-image

  willem

  Uit al deze berichtjes is op te merken dat er maar weinig schrijvers lid zijn van FFC
  Veel geschreew en weinig wol zou ik zeggen. Diegene die het niet aanstaat zou ik zeggen ga naar de DOC of van Bakel.
  Dan piep je nu wel anders.

 • no-profile-image

  Govert

  We hebben te veel types van caliber Hellendoornse Willem bij de coöperatie.In volle aanbidding van wat de top allemaal in petto heeft.Wee degene die zich kritisch uit durft te laten immers de top heeft het beste met ons voor!

 • no-profile-image

  vd zanden

  Inderdaad stammie altijd dat gejammer over je eigen cooperatie ben dan een kerel en koop jezelf uit en ga naar een ander beter als altijd dat klagen

 • no-profile-image

  RFC-boer

  Willem hoeft niet de illusie te hebben, dat RFC de boeren blijvend deze prijs uit zal betalen. We zitten samen in een zinkend schip, zie maar naar Engeland wat daar de laatste jaren is gebeurd.
  Overigens knap dat jij uit de reacties op kunt merken wie RFC boer is.

 • no-profile-image

  melk-akkerbouwer

  dat de melkprijs te laag is , ben ik mee akkoord want deze moet de vaste kosten meer als voldoende kunnen dekken.
  Maar de melkveehouderij is een beetje verwent geweest door een subsidiabele mininumprijs en dat dit nu wegvalt en in een vrije markt zijn weg moet gaan zoeken is al enkele jaren aangekondigt.
  Kijk naar bepaalde akkerbouwteelten , die spelen al jaren op de vrije markt; en als je in een goed jaar geen reserve aanlegt , dan bestaat je inderdaad nu niet meer.

 • no-profile-image

  Jolanda

  FrieslandCampina kijkt naar een breder aantal bedrijven om zich heen met de uitbetaalprijs??????????????
  FrieslandCampina is toch een cooperatie wat kijkt die om zich heen het is toch zo als er winst gedraait wordt dan krijgen de boeren dit toch waarom kijken ze om zich heen. Ik zou als agrarier mijn deel gaan opeisen bij Campina evenredig aan wat het daalt in slechte tijden.

 • no-profile-image

  Consument

  Als de melkproductie 1% stijgt kan dit een enorme prijsdaling te weeg brengen! Dit is het enigste wat telt, behher zelf de markt. Maar wel alle melkveehouders gezamelijk in Europa! Dit is de enigste kans om te overleven! Diegene die denken de lage kostprijs kunnen halen vegeten de helft mee te nemen! Als je bang bent voor een voedselcrisus, dus dat er een groot voedsel tekort komt in de wereld, werk je er zelf aan mee. Dit door dat het voedsel te goedkoop is. De voedselproducenten kunnen het er niet meer voor doen en stoppen van armoe. En de grote graaiers zijn er met de centen er van door!

 • no-profile-image

  Klaas

  Ja, Melk- Akkerbouwer uit Antwerpen je zegt het juist "bepaalde teelten" produceren marktgericht, maar er zijn ook nog genoeg gewassen waar forse subsidies op zijn of waren. Dus was je niet alleen van afhankelijk van de vrije markt.

 • no-profile-image

  Klaas

  Op dit moment hebben we een lagere melkprijs dan 25 jaar geleden. De kosten van lonen, werktuigen, energie, veevoer, kunstmest etc. etc. zijn in die jaren ernorm gestegen. Maar als we aangeven dat de melkprijs te laag is wordt ons verweten, dat we er zelf voor gezorgd hebben dat de kostprijs is gestegen, omdat we zo nodig dure grond en duur quotum moesten kopen. Het merendeel van de bedrijven die de afgelopen jaren niet geinvesteerd hebben in quotum en grond bestaan al niet meer. Hopelijk komt er weer een voedselcrisis en kunnen we weer produceren voor normale prijzen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Wij zijn er als melkveehouders maar weer mooi ingetuind met z`n allen! Een fusie met enkel voordeel voor de melkveehouders! Ja ja. Er zou wereldwijd veel vraag zijn naar zuivel, dus moet de boer meer produceren zegt LTO. Elk jaar een procentje meer zei Siem Jan, maar liever nog meer. Nu kunnen wij zien hoe groot deze vraag was, en de markt, die doet zijn werk. De opbrengsten dalen naar een dieptepunt. Dat wordt een koude sanering zo voor de melkveehouders zegt de directeur van Cono, er is te veel melk! Op weg naar een tijd zonder melkquotum zal de melkprijs niet stijgen, integendeel, melkveehouders zullen proberen te overleven en daarom elk gaatje vol melken. Zuiveloverschotten als gevolg hiervan zullen gepaard gaan met lage opbrengsten voor de boer. Behoudt het melkquotum zegt Gerrit Braks (het is nog geen gelopen race) gebruik het zoals bedoeld, en bescherm zo uzelf door niet boven de vraag te produceren. Bij de varkenshouderij kunnen wij zien hoe het is om voor de vrije markt te produceren, continu een lage opbrengstprijs. Maar wij boeren mogen niet zeuren, wel produceren, voor weinig. En de politiek, die heeft zijn zin. De consument heeft goedkoop voedsel en daarom nog veel ruimte voor leuke uitgaven welke de economie ten goede komt. Als ik mocht kiezen, had ik liever quotumkosten dan lage opbrengsten, ook al beweren de deskundigen van LTO anders.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Dit is een lekkere binnenkomer met zo'n prijs. Nu maar hopen dat er nog een flinke toeslag aan het eind uitbetaald wordt anders zitten we zo op dezelfde 'marktconforme" prijs als DOC

 • no-profile-image

  Boesje

  Het scenario van liberalisering, uitgestippeld door politiek, aangemoedigd door LTO en NZO, loopt gesmeerd. Alleen de NMV sputtert nog wat tegen.
  Gelukkig nieuwjaar Siem Jan. Je hebt je zin.

 • no-profile-image

  Klaas

  Jammer dat bij een fusie marktconforme melkprijzen iets heel anders is, dan marktconforme lonen. Het is als boer bijna frusterend om in de winkel zuivelprodukten te kopen. Je bent geneigd om al die dure produkten in het schap te laten liggen.

 • no-profile-image

  veehouder

  Nuchtere Groninger,
  Waarom niet met alle DDB en NMV vriendjes zelf melk gaan vermarkten?Dit heb ik hier al vaker voorgesteld maar nog nooit een reactie gehad.Nu heb je de gelegenheid,koop de fabriek in Nijkerk en laat al die domme/bange/LTO/enz. boertjes maar zien wat je kan. Als jullie dan minimaal 43 ct uitbetaald krijgen(continu) mag je ons allemaal uitlachen.
  (spotmarkt vorige week 14 ct)FrieslandCampina betaald ruim het dubbele

 • no-profile-image

  nuchtere groninger

  aan veehouder.. die 43 cent is alleen haalbaar als iedereen meedoet en we dit europees regelen, dat is de doelstelling van DDB en EMB, niet om het in 1 fabriek te realiseren.[dat is onmogelijk] mischien mag u zich wel iets meer verdiepen in de DDB, en de manier waarop zij zich sterk maken voor een goede kostendekende melkprijs.

 • no-profile-image

  Boesje

  @veehouder uit de achterhoek. Je hebt die opmerking, die we ook al in de nieuwe Oogst hebben kunnen lezen niet zelf bedacht, maar dat even terzijde. Gaat de LTO wel 300 koeien houden met een megavergister, een windmolen op het erf en zonnepanelen?? Wat een courage! Het dubbele van 14 is inderdaad 28, slimmerik. In mei was de spotmarkt ruim 40!!

 • no-profile-image

  Boesje

  Wanda, worden wij door onze eigen cooperatie uitgemolken?? Ik ga er bijna van huilen dat niemand het wil begrijpen behalve de NMV. Het is de politiek in Brussel die ons op water en brood heeft staan (of gaat zetten) maar ons net niet allemaal dood laat gaan. Er zou eens een tekort onstaan. Dat kost stemmen bij de verkiezingen. Dommie

 • no-profile-image

  wanda

  Boeren: van de week hun investeringen en opbrengsten bekend geworden voor gemiddeld bedrijf. 70 melkkoeien, 600.000 kg, 45 Ha.
  Totale investering (marktwaarde) 2,5 miljoen!!
  Inkomen: 50.000, kortom 2% rendement..!! dus jullie melken jullie koeien, en FrieslandCamina melkt jullie uit..!! Jullie inversteren 2,5 miljoen en krijgen 50.000 per jaar, topman FrieslandCampina investeerd niks en krijgt > 700.000 per jaar (ex bonus).

 • no-profile-image

  Boesje

  Veehouder uit Twente zegt 2 dingen: hij vindt 28.75 ct enigszins acceptabel gezien de spotmarkt en ten tweede zegt hij dat het meer moet zijn want de zuivelverwerkers verdienen niet genoeg. Wat grappig! Zo vond de LTO dat het quota er af moest en drie weken geleden zegt Ozinga in de Nieuwe Oogst dat LTO bij de politiek heeft aangedrongen op marktbeschermende maatregelen. Dat noemt de NMV zwalken!

 • no-profile-image

  boer

  En dit is dus het "grote" voordeel van de fusie?????

 • no-profile-image

  boer

  Het probleem van een marktconforme melkprijs is volgends mij dat als meerdere fabrieken dit gaan doen de prijs vanzelf zakt, want iedereen kijkt naar elkaar, het voordeel van een machtsblok jegends de supermarkten komt zo niet bij ons (leden)terecht. De garantieprijs is overigens niet alles, er komt een fabriekttoeslag bij. Wat dat zal zijn, moet nog blijken. CFF zegt 25 % van de winst uit te betalen, maar winst is boekhoudkundig aan te passen. De tijd zal 't leren, schaalvergroting is nu eenmaal niet te stoppen. De beste wensen nog.

 • no-profile-image

  g.vd.spoel

  en dat wil zich ook nog koningklijke
  laten noemen
  diep beschamend u zou een flink pak
  voor de broek moeten hebben directie ???????

 • no-profile-image

  stammie

  Boerin uit Sint Annen, ik ben het helemaal eens met je en ik word zelf ook doodmoe van al die negatieve reactie's op Friesland Campina. Als ze niet bij deze fabriek zitten waar maken ze zich dan druk over en als je er wel bij zit en je bent zo ontevreden dan ga je toch ergens anders je melk leveren of zelf kaas maken. Je kunt nu ook nog 5 cent per liter toe krijgen ook als je weg gaat!!
  En voor al die mensen die het helemaal niet meer zien zitten in de melkveehouderij, je bent vrij om er mee te stoppen, OF GA KRASSEN DAN WIN JE NOG EENS WAT!!!

 • no-profile-image

  Nare ervaring

  Een beetje mens met verstand had dit aan zien komen. Campna en FF betaalden boven hun kunnen voor de jaarwisseling. Ze moesten zich goed verkopen, dan trappen er veel melkveehouders in. Nu de fusie er door is zijn ze groot, nu de macht nog! Er is nu een groot probleem erbij, je bent met velen en je hebt niets meer te vertellen. Je mag niets en je moet alles! Helaas, zo is het bij veel van zulke organisaties gegaan. Er wordt veel overleg gevoerd, maar met diegene waar het omgaat niet! We hopen dat de NMV meer macht krijgt en dat er veel melkveehouders er lid van worden. Dan heb je mischien nog iets te vertellen en wordt nog een keer aan de boterham van de boer gedacht. De meeste grote cooperaties zijn kapot gegaan aan machtsspelletjes en slecht beleid. Maar het ergste is dat ze veel hardwerkende boeren hebben meegenomen in hun ondergang. Het is mischien wel negatief, maar ook wij waren zeer cooperatief, maar van de negatieve kanten wordt je kotsmisselijk. Ze moeten klantvriendelijk zijn, maar achter je rug om ......!

 • no-profile-image

  spotmarkt

  De prijs op de spotmarkt is nog 14 cent dus hij is eigenlijk nog 2 keer zo hoog dan als de werkelijke vrije markt. Dus ben blij met die 28 cent. Voor iedereen is aan te zien komen dat de melk nog een stuk verder zakt.

 • no-profile-image

  yoghurtfabrikant

  Ik kijk al uit naar februari. -3 ct voor jullie melk. Als alles volgens plan loopt kom ik volgend jaar misschien wel in de quote 500 met mijn onderneming maar dan moeten jullie wel weer 2.5 % meer melken hoor. HA ha ha ha ha ha!!!!!!!!

 • no-profile-image

  Johan

  Houdt er dan niemand rekening met de nabetaling.. Er is tijdens die fusie afgesproken dat de basisprijs (die 28,75) afgeleid is van een groter aantal melkfabrieken dan dat bv frieslandfoods deed. Misschien komt er nog wel 3 of 4 ct bij. Ze willen echter wel nog veel geld reserveren om hun eigen vermogen op pijl te brengen. Of die 3 of 4 ct er dan nog wel inzit is dan de vraag.

 • no-profile-image

  Govert

  Het feit dat de nieuwe coöperatie haar melkprijs baseert op het gemiddelde van concurerende zuivelbedrijven getuigt van weinig vertrouwen in eigen kunnen. Een prijsvolger in plaats van een prijszetter.Heel coöperatief zuivelend Europa ,zoals in een andere reactie ook al gesteld, is elkaar in slaap aan het sussen met dat afstemmen van elkaars melkprijzen. Het streven naar 'n superieure melkprijs zoals bij de fusie-intentie verkondigd, lijkt mijlen ver weg.Temeer ook omdat het Frieslandfoodssmaldeel haar financiële tegemoetkoming in de fusie nog moet krijgen en wat te denken van het verschrompelde fusievoordeel nu Neelie Kroes haar rigoreuze eisen heeft opgelegd.

 • no-profile-image

  vlaamse boerin

  Aan directeur,laten we beginnen met het loon van de directie met de helft te reduceren zodat het de melkprijs tengoede komt :)

 • no-profile-image

  Boerenverstand

  Steeds weer zie je dat er toch elementen in het DDB verhaal kloppen.Quotum verruiming lagere melkprijs.Dus de politiek bepaald wat ze boeren gunnen.
  In dit politieke klimaat waarbij veel geld gedrukt wordt in de toekomst moeten we nu al voor uitzien wat er met de kosten ontwikkeling gebeurt zodra de economie even weer wat lucht krijg.Nu al keihard inzetten op melkprijs naar kostprijs. Immers uitkleden doet Brussel.Banken zijn belangrijker dan boeren.Inkomen daar draait het om.Als er enkele boeren overblijven die dan het licht uit mogen doen dan hebben we nu veel tijd en energie verspilt door elkaar wat zwart zitten te maken.

 • no-profile-image

  Jan

  De reactie van @qwerty is tekenend voor de economische kennis die veel boeren hebben. Geen kennis helaas. Boeren geven over het algemeen niet meer uit dan er binnenkomt. Maar in veel gevallen hebben ze meer kosten dan opbrengsten. Ze leven dan van hun afschrijvingen en investeren niet of minder of hun partner zorgt voor inkomen In de goede jaren wordt (zoals 2007en 2008, wordt er een inhaalslag gemaakt wat betreft investeren. Als de kosten blijvend hoger zijn als de opbrengsten dan eet de boer zijn bedrijf op. Om dat te voorkomen moet er een kostendekkende melkprijs worden ontvangen. Aan veel boeren is dit verhaal niet besteed. Als ze een hogere melkprijs krijgen staat hun vizier alleen op groter groeien zodat binnen de kortste keren hun kostprijs net zo hard meestijgt. En de banken varen er wel bij (als ze geen gekke dingen doen)

 • no-profile-image

  Stadsboer

  Voor iemand die de zuivelmarkt een beetje volgt, en weet dat er met ingang van januari nieuwe contracten in gaan, had kunnen weten dat de melkprijs m.i.v. januari zou gaan zakken. NMV / DDB zijn overtuigd dat zij een betere melkprijs kunnen realiseren. Ik zou zeggen pak nu je kans, er staan twee prachtige melkfabrieken te koop!!

 • no-profile-image

  melk-akkerbouwer

  Nu maar klagen dat de melkprijs omhoog moet;
  Er heeft jullie toch niemand gezegd dat je jaren terug melkquotum (45-50c/°Vet) ,dure emissierechten en grond( 5€/m)moest kopen omdat de buurman dat ook deed?
  Kostprijs berekening en termijnvisie , daar moeten we eens goed over nadenken?

 • no-profile-image

  Ton

  De cooperaties zijn zeer belangrijk, mits ze goed werken. Maar concurentie is hard nodig, ten voordele van de melkveehouders. Je moet makkelijk naar een ander kunnen. Dit is de enige stok die je hebt om een redelijke melkprijs te bedingen. De marge van voedsel producenten is het laagste in de keten. Je wordt gewoon gebruikt als afvalgootje. Hier moet je gezamelijk een vuist tegen maken, want anders houdt het niemand vol. En de grote graaiers krijgen steeds meer macht. Je ziet dit overal en dan maar klagen over voedsel crisis in de wereld. Boeren in Nederland laat niet over je heen lopen en werk hier samen aan! Anders werk je ook mee aan de hongersnood en je gaat er zelf aan kapot!

 • no-profile-image

  kasie

  Alsof de melkprijs beinvloed wordt door de fusie!! Directeuren die dat denken hebben we al genoeg!!!

 • no-profile-image

  emiel

  50.000 is winst, geen besteed inkomen. meeste geld word weer geïnvesteerd. Maar als je het zo bekijkt is het inderdaad laag, kun je beter de helft verkopen en op de bank zetten (rente 4%), heb je mindeer werk en minstens net zoveel inkomen.

 • no-profile-image

  Boer

  Boerin friesland.De vrouwen zien het niet zitten met die prijs omdat zij degene zijn die vaak de boeken doen en wakker liggen over hoe ze de eindjes aan elkaar kunnen krijgen.

 • no-profile-image

  Klaas

  Boerin uit Sint Annen, dit zijn geen schommelingen meer, maar de melkprijs gaat in volle vaart naar beneden. En je opmerking dan ga je toch naar een andere fabriek slaat nergens op, je bent zelf heelgoed op de hoogte dat dit bijna onmogelijk is. Wanneer wij als boeren over zo'n melkprijs geen opmerkingen mogen maken blijven wij voor altijd in het verdomhoekje zitten. Ik zou graag willen dat mensen die erg tevreden zijn met deze ontwikkelingen massaal reageren op deze webside, misschien geeft dit moed voor de toekomst.

 • no-profile-image

  Boesje

  Ook goeiemorgen stadsboer. Zeker ergens afgekeken. Kun je niets nieuws bedenken!!

Laad alle reacties (53)

Of registreer je om te kunnen reageren.