Home

Achtergrond 160 x bekeken

Flinke afname handel in quotum in 2008

De handel in melk­quotum is in 2008 sterk afgeno­men.

In 2007 werd een kleine 300.000 ton melk verhandeld. Een jaar later is dit gedaald naar 233.261 ton. Het afgelopen jaar werden er 5.973 transacties bij het Productschap Zuivel geregi­streerd. In 2007 waren dit er met 8.179 nog ruim 2.000 meer.

De verkoop van quotum nam in 2008 ten opzichte van 2007 af met ruim 87.000 ton naar ruim 147 dui­zend ton. Alleen het aantal tijde­lijke overdrachten oftewel leasing nam vanaf april afgelopen jaar toe van 2007 naar 2.483 overdrach­ten. De hoeveelheid nam toe met 21.807 ton naar 86.037 ton.

In het afgelopen jaar, vanaf ja­nuari, werd er ruim 135.000 ton quotum zonder grond overgedra­gen. In 2007 lag dit in dezelfde pe­riode nog op ruim 217.000 ton. De totale hoeveelheid overgedragen quotum met grond lag in het jaar 2008 op ruim 11.000 ton. Een jaar eerder lag dit op ruim 17.485 ton.

Vooral in de maand december werden er relatief veel aanvra­gen, 1.034 met een hoeveelheid van 31.000 ton, voor het leasen van melk ingediend. Een maand eerder ging het nog om 483 aan­vragen met een hoeveelheid van 16.246 ton. Veel veehouders moe­ten na een goede productie in de eerste helft van het jaar kiezen.

Het aantal quotumoverdrach­ten met grond nam in december ten opzichte van november af van 15 naar 10 transacties. De hoeveel­heid nam flink af van 1.864 ton naar 469 ton.De overdracht van quotum zon­der grond nam in december ten opzichte van november toe met 217 transacties naar 613. De hoe­veelheid steeg van 15.557 ton naar 21.682.

Vanaf april 2008 is er fors min­der quotum zonder grond verhan­deld dan in het voorgaande jaar. Ging er in juli 2007 nog ruim 23.000 kilo van hand tot hand, in dezelf­de maand een jaar later was dit slechts 11.218 ton. Ook in de maand oktober is de hoeveelheid verhandeld quotum ten opzichte van een jaar eerder nagenoeg ge­halveerd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.