Home

Achtergrond

Energie-efficiëntie glastuinbouw beter

De glastuinbouw gebruikte in 2006 zestig procent minder primair brandstof per eenheid product dan in 1980. Dat staat in de energiemonitor 2007 van het LEI. Echter, de energie-efficiëntie en de afname in de CO2-emissie lijkt zich te stabiliseren.

In de energiemonitor is onder andere het energiegebruik tot en met 2007 in kaart gebracht. De resultaten voor 2007 zijn gebaseerd op voorlopige cijfers. Tussen 2000 en 2006 verbeterde de energie-efficientie van 56 tot 40 procent ten opzichte van 1980. De verbetering van de energie-efficiëntie komt doordat de fysieke productie toenam met 12 procent per vierkante meter kas en er een vermindering van het primair brandstofverbruik plaatsvond van 21 procent per vierkante meter kas. Wel blijkt uit de monitor dat de energie-efficiëntie zich lijkt te stabiliseren.

Uit de monitor blijkt ook dat in de periode 2000-2006 de CO2-emissie voor de teelten duidelijk afnam tot 5,2 Mton. Dat is 24 procent minder dan in 1990. Die 5,2 Mton ligt beduidend onder de streefwaarde van 6,6, Mton. Het aandeel van de glastuinbouw in de nationale CO2-emissie bedraagt 3 procent. Ook bij de CO2- emissie lijkt de boel zich te stabiliseren. Dat komt volgens het LEI door het toegenomen energieverbruik voor de teelt en de verder gestegen verkoop van elektriciteit.

In het convenant Glastuinbouw en Milieu is afgesproken dat de energie-efficiëntie (het primair brandstofverbruik per eenheid product), in 2010 65 procent lager zal zijn dan in 1980. De energiemonitor is gemaakt door het LEI in opdracht van het PT en LNV.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.