Home

Achtergrond 1 reactie

Eis aan zuivelsector moet milieudrama tegengaan

Om de zuivelsector te verduurzamen moet de invoer van foute soja stoppen en moet Verburg Nederland houden aan EU- richtlijnen rond milieu. Dat vindt Floris de Graad, werkzaam voor Stichting Natuur en Milieu.

Het loslaten van het melkquotum per 1 april 2015 en de onvermijdelijk groeiende Nederlandse melkproductie is een bedreiging voor het milieu. En niet alleen in Nederland.

Het instellen van de melkquota had namelijk een onbedoeld, maar positief, bijeffect. Minder melk betekende namelijk minder koeien, en daarmee een rem op de milieuschade. Met het loslaten van de quota verdwijnt dit bijeffect en vrezen we een grotere productie. Daarmee zal de milieudruk groeien en natuur nog meer worden aangetast.

De melkveehouderij zorgt voor ongeveer de helft van de ammoniakuitstoot in Nederland. Ammoniak zorgt voor een verschraling van de biodiversiteit: de natuur verliest er haar kleur mee. Voor methaan, een broeikasgas, is dat nog vele malen ernstiger. Ook buiten Nederland heeft de melkproductie effecten. Dit komt met name door de veevoerimport: behalve gras krijgt de koe krachtvoer, en dat bestaat deels uit sojameel.

Tegenwoordig wordt de sojaboon hoofdzakelijk geteeld voor veevoer. Ons veevoer komt dus deels uit Brazilië en Argentinië. En door de toenemende melkproductie wordt hiervoor steeds meer tropisch bos gekapt om ruimte te maken voor de teelt, zoals voor het veevoer dat melkgigant Friesche Vlag gebruikt. Minister Verburg heeft aangegeven dat de groei van de melkproductie niet ten koste moet gaan van het milieu. Een mooi streven, maar hoe denkt zij hiervoor te gaan zorgen?

Als de melkquota worden afgeschaft, moeten de melkveebedrijven gebonden worden aan voorwaarden om een ecologisch drama te voorkomen. Allereerst moet de melkveesector eindelijk stoppen met de invoer van sojameel uit Brazilië en Argentinië, en dit vervangen door Europees veevoer of door soja die voldoet aan de Basel-criteria.Op de tweede plaats moeten de Europese richtlijnen worden gerespecteerd. Zo eist bijvoorbeeld de Vogel- en Habitatrichtlijn dat we onze natuur ’duurzaam in stand houden’ Feit is dat Nederland zijn milieugrenzen overschrijdt en natuur en milieu verstoort, hier en elders.

Beste minister Verburg en zuivelindustrie, wilt u zich voornemen de invoer van foute soja te stoppen en wilt u zich houden aan de EU-richtlijnen? Wilt u dat beloven en dit jaar uw beloftes omzetten in concrete acties?

Administrator

Eén reactie

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Beste Floris. Kun jij me expliciet aangegeven welke EU richlijn je bedoelt?
  Ook zou ik graag van je willen weten aan welke EU richtlijn de Nederlandse landbouw zich evt. niet zou houden, en de buitenlandse landbouw wel.
  Naar mijn weten stelt de Nederlandse overheid zelfs extra eisen (ammoniak) aan de landbouw waarbij, v.w.b. de deugdelijkheid hiervan, inmiddels behoorlijk wat vraagtekens te zetten zijn.
  En v.w.b. de uitbreiding van het melkquotum; bij de invoering in '84 is door de Nederlandse melkveehouderij 20% ingeleverd. Daarbovenop is de melkproduktie per koe gestegen, met als resultaat fors minder koeien in Nederland.
  Wel zie ik om me heen dat Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer inmiddels behoorlijk wat rundvee heeft rondlopen. Hetgeen wat minister Verburg en de zuivelindustrie wél moeten doen, is zorgen voor een betere verdeling van de marge's in de keten. Zonder economie geen ecologie en biodiversiteit. Natuurlijke processen zijn de motor van de landbouw, en geld de smeerolie om hem lopend te houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.