Home

Achtergrond

Eigen risico

Generieke verzekeringen in de landbouw hebben geen kans, concluderen Bureau Berenschot en onderzoeksinstituut LEI.

Zeker als de overheid niet bijdraagt doen te weinig boeren mee om een algemene polis financieel van de grond te trekken.

De Nederlandse overheid heeft jaren geleden terecht pas op de plaats gemaakt bij het bijspringen na rampen. Het rijk acht dit een ondernemersrisico waartegen men zich moet verzekeren. Om dit mogelijk te maken, wilde Den Haag bij voldoende deelname wel eenmalig een startsubsidie verstrekken. Zelfs dat lukt vaak niet, omdat het risico te denkbeeldig is en de premie gevoelsmatig te hoog.

Specifieke verzekeringen werken wel, stellen Berenschot en LEI, zoals een hagelverzekering. Die polis is zo specifiek te maken, dat een boer of tuinder kosten en baten goed kan analyseren. Dat geldt ook voor waarborgen tegen ziektenuitbraken, zoals Potatopol.

Het is goed dat politici zich dit realiseren, want in Europese hoofdsteden klinkt geregeld de roep om risico’s via verzekeringen af te dekken. Prima, maar dan wel door de sector zelf betaald. Van overheden mag alleen iets bijzonders worden verwacht indien een verzekeringsplicht heerst of zich een onverzekerbare, unieke ramp voltrekt.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.