Home

Achtergrond 224 x bekeken

'EU-landbouwbudget op peil houden'

Het budget voor het gemeenschappelijk landbouwbe­leid (GLB) na 2013 moet dezelfde orde van grootte hebben als het huidige budget.

Het GLB moet vooral innovatie in de sector sti­muleren en zorgen voor een goede beloning voor landschaps- en wa­terbeheer.

Dat staat in het concept-pro­gramma van het CDA voor de ver­kiezingen voor het Europees Par­lement. De verkiezingen worden in juni gehouden. Het programma is gisteren gepresenteerd.De voorzitter van de program­commissie, oud-landbouwminis­ter Piet Bukman, vindt meer co­financiering (meebetalen door de lidstaten) van het GLB een slecht idee.

”Dat is de bijl leggen aan de wortel van de boom. Allerlei nati­onale afwegingen gaan dan een rol spelen. Daarmee ondergraaf je de politieke steun aan het land­bouwbeleid.”Het CDA wil verder dat voor importproducten dezelfde kwali­teitseisen gaan gelden als voor voedsel dat geproduceerd is in de EU.De nationale regels voor natuur, milieu en dierenwelzijn moeten in beginsel niet verder gaan dan de Europese regels.Afdelingen kunnen tot 9 maart wijzigingsvoorstellen indienen. Op het partijcongres van 21 maart wordt het verkiezingsprogram­ma, evenals de kandidatenlijst, definitief vastgesteld.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.