Home

Achtergrond

DR: fout maken in aanvraag moeilijker

Het wordt moeilijker om fouten te maken bij de aan­vraag van bedrijfstoeslagen.

Dienst Regelingen (DR) heeft de digitale versie van de Gecombi­neerde Opgave aangepast om te voorkomen dat boeren minder geld ontvangen dan waar zij recht op hebben. Garanties zijn er ech­ter niet, zegt directeur Jolanda Denis.

Vorig jaar vergaten ruim twee­honderd ondernemers die hun aanvraag via de computer indien­den, een kruisje te zetten bij elk afzonderlijk perceel waarop zij toeslagen wilden ontvangen.

In enkele gevallen liepen boe­ren daardoor tienduizenden eu­ro’s mis. Dienst Regelingen hoopt dat dit probleem wordt verholpen door voor verzending automa­tisch een samenvatting van de op­gegeven informatie op het scherm te tonen. ”De aanvrager kan hier­op zien welke percelen hij heeft opgegeven en voor hoeveel perce­len er een aanvraag voor bedrijfs­toeslagen is ingediend”, zegt De­nis. ”Het aanvinken blijft echter zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik wil maximaal meedenken met de boer, maar wij gaan hem niet bevoogden.” Denis verwacht dat de kruisjesproblematiek zo aan­zienlijk wordt teruggedrongen.

Boeren kunnen ook nog steeds hun Gecombineerde Opgave op papier invullen. Zij moeten de be­nodigde formulieren dan wel zelf aanvragen, want Dienst Regelin­gen stuurt vanaf dit jaar alleen nog inloggegevens voor de digita­le versie toe.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.