Home

Achtergrond 365 x bekeken 16 reacties

Brabant gaat sneller onteigenen voor EHS

De provincie Noord-Brabant gaat sneller onteigening toepassen om alsnog de doelstellingen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te halen.

Gedeputeerde Staten van de provincie hebben dat besloten naar aanleiding van een evaluatierapport, waaruit blijkt dat de provincie de doelstellingen pas in 2024 kan halen als ze op dezelfde voet verder gaat.

Op dit moment probeert de provincie gronden te verwerven op vrijwillige basis. Volgens Onno Hoes, gedeputeerde van Brabant, is dat niet meer het goede middel. "Het duurt allemaal veel te lang. Daarom hebben we besloten om op middelijke basis te gaan verwerven. Dat betekent dat wij meer zullen betalen voor de grond, maar als de grondeigenaar dan nog niet meewerkt gaan we over op onteigening."

De provincie wil op deze manier 4000 hectare grond toevoegen aan de EHS. Hoes verwacht niet dat er snel onteigening nodig is. "Doordat we meer willen gaan betalen wordt het natuurlijk veel aantrekkelijker om te verkopen. Ik denk dat zich snel grondeigenaren bij ons melden die nu wel om de tafel willen." Hoes kan niet inschatten hoeveel deze werkwijze extra gaat kosten, maar verwacht wel dat het beschikbare geld van de overheid niet genoeg is. "In dat geval willen we zelf vanuit de provincie wel geld bijleggen. We moeten nu doorpakken om de snelheid in het proces te behouden."

In 2018 moet de provincie 20.869 hectare nieuwe natuur hebben gerealiseerd. In eerste instantie wilde Brabant dat al in 2012 voor mekaar hebben, maar Hoes heeft al eerder aangegeven dat dat niet haalbaar was. Met de nieuwe maatregelen wil Brabant de oorspronkelijke doelstelling van 2018 alsnog halen.

Kelly Lubbers

Laatste reacties

 • no-profile-image

  down under

  @ Frank, ja maar boven pak weg de 55ste breedte graat kom je alleen nog maar de Inuït en grizzly's tegen. @ Boer Canada, je hoeft je niet zo aangevallen te voelen. Ik heb al heel wat van de wereld gezien waaronder ook Canada (van Ontario tot Britisch Columbia) en overal waar je komt zie je meteen waar een Nederlandse emigrant zit te boeren of dat het een "autochtoon" zit. Nederlanders blijven nijverige mensen die de zaken goed op orde hebben. Hier volgen een paar voorbeelden waarmee ik wil zeggen dat wanneer ik stel dat er nog veel te winnen is dit betrekking heeft op de lokale boeren. Ik heb zelf een keer gesproken met een Kiwi en die was er van overtuigd dat ik het wel zou maken in New Zealand. De einigste rede daarvoor was: "omdat jij een Nederlander bent en die maken het overal". Een kennis van mij die daar zit te boeren zag het wel zitten dat ik als zijn buurman daar varkens zou gaan houden want dan wilde hij wel mijn mest afnemen. In Australië heb ik eens gesproken met een man die me wist te vertellen dat het daar een normale zaak is om een voormalig schapen bedrijf om te turnen naar een akkerbouw bedrijf en na een paar jaar van goede oogsten (belangrijk om dit op papier te kunnen laten zien) d.m.v. roofbouw het bedrijf met grote winst te verkopen aan (vaak onwetende) Europese emigranten. Gevolg een veel te duur bedrijf en dus geen geld meer voor kunstmest en gbm's. Toch wil ik nog een keer heralen (om on topic te blijven) wat ik al eerder heb geschreven, onteigenen is echt een middel wat in comunistische landen thuis hoort, in een land als Nederland heeft alles zijn prijs dus ook natuur.

 • no-profile-image

  Gewoon door boeren

  De ene groepering werkt hard om zijn hoofd boven water te houden in crisistijd, de andere proberen om de zaak kapot te krijgen! Laat die grond verpesters ook is een tijdje honger lijden, dan weten ze pas waar de landbouwgrond voor nodig is. Schandalig, het was zo goed, het is nooit goed genoeg, en dan moet het maar kapot! Zitten bij die lieden alle steken los?Geef ze geen meter grond!

 • no-profile-image

  frank

  Koetje boe, nieuwe natuur is inderdaad niet zo mooi dat heeft zijn tijd nodig. De boeren natuur zals dat vroeger was vind ik de persoonlijk ook de mooiste natuur
  ( let wel zo als het vroeger was ). kijk eens naar de maasheggen die zijn prachtig.
  Voor natuurprojecten word de grond ook vergoed aan de boeren alleen is er vaak voor de boeren geen alternatief om nieuwe ( andere )grond dat mooi grenst aan hun eigen huiskavels te verkrijgen.
  Verder hoor je hier de boeren ook zeggen wie moet dat onderhouden die heggen en groenstroken wij hebben daar geen tijd voor of we moeten het betaald krijgen. Een simpele en eenvoudige manier is tegen de heren jagers te zeggen als je de jacht wil hebben moet je de heggen en groenstroken ook bijhouden desnoods in opdracht v/d boer zelf en anders!!! geen jacht.
  Ja en het kost ook geld dat door ons allen betaald word alleen wat is kapitaal vernietiging natuur kan ook geld opbrengen alleen is er dan iemand anders die er geld mee verdiend horeca, boeren, kleine middestand in dorpjes in de omgeving enz. Verder moet je ook voorstellen dat de natuur vaak door de stadsmensen anders ervaren word als door plattelands mensen die er dagelijks mee leven. Die mensen leven altijd gehaast dubbele baan kinderen en kinderopvang wat in de regel bij boeren niet het geval is dus als die de mogelijkheid hebben om eens een keer te ontspannen in de vakantie dan vaak in de natuur. Niets voor niets komen veel westerlingen naar of op het platteland wonen. (of iedereen daar blij mee is is natuurlijk weer een andere vraag ).

 • no-profile-image

  Boer

  Down under. Een kwart tot een derde van jullie opbrengst heet hier ook misoogst. Zo achtergebleven zijn we niet dat we geen idee hebben van rassenkeuze of kunstmest. Bij ons zijn de stukken te groot om bij droogte snel een gieter vol water te halen uit de regenton. Oeps, nu lul ik net zo dom als jij.

 • no-profile-image

  frank

  Hallo down under dat hier de grond meer opbrengt t.o.v div andere landen zoals australie cq Canada is logisch die liggen op een andere breedte graat als nederland daar gelden andere weersinvloeden als hier in de gematigde zone verder zijn daar de opp veel groter als hier en zal er per saldo veel minder (kunst)mest op de grond gebracht worden. Als jou bedrijf niet rendabel meer is hoef je niet te stoppen maar moet je een echte ondernemer worden ik lees voorbeelden genoeg van boeren die heel creatief zijn b.v in de ouderen zorg want daar komen er steeds meer van of begin een paarden pension (zo maar een paar voorbeelden) Kijk wat de markt vraagt of waar gebrek aan is in jullie omgeving als je niet een duizendpoot bent dan overleef je het niet in Nederland als ondernemer. Dat de overheid div regels opstelt t.a.v boeren hebben ze deels ook aanzichzelf te danken omdat zoals het tot nu toe gegaan is ook niet door kan gaan met b.v overbemesting ammoniak uitstoot kijk naar het bodemleven in de sloten en de rest van de natuur Nederland verschraalt steedss meer als een boer vroeger aan het ploegen was dan barste het van de meeuwen en andere weidevogels, als ik nu een boer zie ploegen zitten er een paar meeuwen als je geluk hebt. De stelling van dat huis snap ik wel maar de overheid neemt hun beslissingen op basis van aangeleverde feiten van specialisten op die bepaalde gebieden en als dat slechte dingen zijn wat op den duur ten koste gaat van het milieu of de mens zelf dan zijn ze verplicht hier wat aan te doen kijk ook naar de gewone dingen van b.v auto,s en fabrieken die ook milieu maatregelen moeten gaan nemen. Hoe zou jij het vinden als er een grote vervuilende fabriek naast jou bedrijf zou staan dat het water en de lucht verontreinigt en de overheid zou zeggen we doen er niks aan want dit berijf schept werk aan 100 man. Verder wil ik ook aan Koetje boe zeggen dat er niks mis mee is om de de hoogst mogelijke prijs voor je grond af te dingen zou ik ook doen. Maar wat hij zegt over dat mensen niet moeilijk doen over wegen, industrie dan heeft hij de laatste tijd en de berichten niet gelezen over b.v de mensen die in bomen klimmen en die een stukje grond kopen om een vliegtuig baan tegen te houden en natuur dat is wat de mens tegenwoordig toch wil ze zitten al hele dagen tussen muren en beton.
  Verder hoor ik jullie niks zeggen over het slopen van zoveel natuur de afgelopen 50 jaar?

 • no-profile-image

  down under

  @Boer Boer, newsflash provincie Noord Brabant is grootaandeelhouder in Essent en nu hebben ze ineens het licht gezien en kijken ze door een bril met $ tekens. Valt nu het kwartje?

 • no-profile-image

  koetje

  @Frank,over de zin en onzin van nieuwe natuur ga ik verder niet in discussie,ik vind boerennatuur veel mooier maar dat is persoonlijk.In mijn vorige reactie had ik het niet over mensen die moeilijk doen maar over men,hiermee bedoel ik de overheid.Om even een voorbeeld te geven,in Friesland loopt momenteel een behoorlijk groot wegenbouwproject,de centrale as.Om de zaak een beetje te versnellen is de provincie overgegaan tot het aankopen van reeds te koop staande goede bedrijven en deze worden aangeboden aan bedrijven die voor deze weg moeten wijken.Bij natuurprojecten wordt dit niet gedaan hier worden boeren overgelaten aan de grillen van de markt,waarschijnlijk omdat dure grond aankopen en vervolgens overgeven aan de natuur pure kapitaalvernietiging is

 • no-profile-image

  Boer

  Down under . Het is waar dat in canada de meeste landbouw zich binnen 300 km van de Amerikaanse grens bevindt . Dat er boven de 55ste breedtegraad geen landbouw meer is is gelul. Eric Verstappen woond in de zuidoostelijke hoek van de peace river region, een groot landbouw gebied dat het noordwesten van Alberta en het noordoosten van BC beslaat.Het gebied heeft een oppervlakte die minstens zeven keer zo groot is als nederland. Daarmee is het niet zomaar een uitzondering die de regel bevestigd. Dat je de bedrijven van de nederlanders er zo uithaald klopt. We hebben allemaal de naam op de postbus.

 • no-profile-image

  x

  Wel raar, ik heb grond aangeboden tegen het natuurgebied aan.
  Reactie: we kopen voorlopig niks meer voor natuur.

 • no-profile-image

  frank

  Down Under je hebt gelijk dat nederland en het begin van Canada op de 52ste breedte graat liggen alleen Canada begint daar en loopt door tot ver na de 70ste breedte graat en daar is het veel koeler het grootste gedeelte ligt op de hoogte van Alaska en groenland. Bij ons in de streek zijn wel veel heggen wallen verdwenen en nog knabbelen de boeren er elke keer weer stukjes er van af en dat gebeurt in brabant ook. Dit vind telkens mondjes maat plaats zodat het bijna niet opvalt. Ik vind het een goede zaak dat jij ook aan de natuur werkt en hoop dat je erzelf ook van geniet want wat is er mooier als je s,morgens vroeg op het land gaat werken en je ziet en hoort de natuur in zijn glorie en dat je kinderen daar ook van kunnen genieten. Het is jammer dat de gemeente toestemming geeft voor het rooien van de houtwal, maar als eigenaar van die grond kun je ook zeggen (wie dat ook is ) ik laat hem staan als je hart hebt voor de natuur.
  Over subsidies zullen we maar niet praten want ik weet wie die veel krijgen en hebben gekregen. Ik word niet verplicht een auto te kopen!!! hoe wil je tegenwoordig nog rondkomen als ik net als jij in het buitengebied woont en de kinderen snel naar de dokter/tandarts enz moeten moeten idem dito met boodschappen doen, sterker nog de meeste mensen zijn tegenwoordig al aangewezen op twee auto,s. Omdat de meesten van 1 loon niet kunnen rondkomen alles is gebaseerd op tweeverdieners. Het injecteren van mest vond ik en vind het nog steeds een slecht idee van de overheid je kunt het beter tegelijk met water uitreiden(sproeien) of beregenen.

 • no-profile-image

  koetje

  @Frank,Als een boer moet verkassen vanwege de EHS en hij wil zijn bedrijf voortzetten moet hij een courant vervangend bedrijf kopen .Ook voor deze bedrijven worden topprijzen gevraagd, dus waarom mag hij voor zijn grond niet voor de hoofdprijs gaan?Als de EHS ook onder het algemeen belang valt moet dit toch geen probleem zijn.
  Voor industrie,wegen en woningbouw doet men lang niet zo moeilijk als wanneer het om natuur gaat, dit zegt genoeg want de de hele EHS heeft alleen een ecologische waarde en is bedacht door het paarse kabinet toen het economisch prima ging.De provincies moeten het uitvoeren zoals zij dat willen.
  Hier in Friesland is het nog steeds op vrijwillige basis en dat moet ook zo blijven, ook met het welbekende poldermodel is veel te bereiken.

 • no-profile-image

  boer

  rare mensen daar in brabant in slechte tijden en met meer honger op de wereld landbouw grond uit productie nemen de overheid is de regie hellemaal kwijt

 • no-profile-image

  frank

  Ik vind dat brabant eigenlijk als provincie het goede voorbeeld geeft. Als de rest van de provincies dat ook eens deden alle natuur gaat in Nederland al naar de klooten mede door de boeren die zeggen dat ze het landschap van vroeger uit al hebben onderhouden. Het enige wat ze de laatste 50 jaren gedaan hebben is meewerken aan ruilverkavelingen en het vernietigen van het landschap.Kilometers heggen wallen eikenbomen elzensingels hebben ze vernietigt. Als dat allemaal voor een groot deel was blijven bestaan had je nu geen last gehad van de EHS.
  down under Het geld moet toch ergens vandaan komen want de boeren willen natuurlijk een topprijs voor hun grond als het even kan. En er word gepraat over honger op de wereld wij als klein landje kunnen niet voor de hele wereld gaan produceren wat we ogenschijnlijk wel proberen want we eten vast al die miljoenen varkens,kippen koeien echt niet zelf op. Wat te denken van onze zuivelberg die we vroeger hadden.
  Ik hoop dat hier de provincie geldeland ook zo het voortouw gaat nemen want die klungelen maar wat aan. Ik weet dat ieder voor zichzelf en zijn eigen bedrijf strijd maar als een bedrijf niet meer rendabel is dan moet je er gewoon mee stoppen of andere alternatieven gaan zoeken. Je kunt ook kijken of die natuur voordelen bied voor toerisme bed en breakfast enz eigen produkten verkopen kinder vakanties voor gezinnen uit de grote stad op de boerderij mogelijkheden genoeg ik dacht dat boeren creatief waren maar ze geven alleen maar af en klagen.

 • no-profile-image

  down under

  @Frank, we kunnen inderdaad niet voor de hele wereld produceren en dat moeten we ook niet willen maar als de rest van de wereld net zo efficiënt met hun grond omgaan zoals we dat hier doen (hier produceren we 3 tot 4x meer graan/ha dan bv in Canada of Australië) kan er nog veel meer bereikt worden voor de natuur. Je zou de stelling ook andersom kunnen formuleren: we moeten niet proberen voor heel Europa de natuur te compenseren. Ik weet ook wel dat dit soort discussies stranden in een soort NIMBY verhaal maar als reactie op jouw opmerking dat je maar gewoon moet stoppen als je bedrijf niet meer rendabel is of anders maar een minicamping moet gaan beginnen schiet bij mij toch in het verkeerde keelsgat! Zie het zo: De overheid verplicht jouw om je huis aan verschillende dingen aan te passen ter bescherming van noem maar een onzinnig iets. Jij kunt dit niet betalen. Dan ga ik op mijn beurt ook niet roepen: dan ga je toch maar in een kartonnen doos wonen of je geeft maar opvang aan een paar ex drugsverslaafde in je eigen huis. Dit zou ook nog kunnen lukken ook maar dan begint het pas, nu moet je je huis aan nog meer eisen aanpassen en, oeps je buren zijn ook al bezig met opvang van drugsverslaafden en zien er concurentie in dus dienen ze meteen bezwaar in zogouw jij je vergunning aangevraagd hebt. Snap je mijn stelling? Één ijsverkopende boer per dorp werkt nog wel maar als er 10 hun boterham mee moeten verdienen dan kun je net zo goed naar het gemeentehuis gaan en je hand ophouden bij het uitkeringsloket.

 • no-profile-image

  Karel

  Nog gauw effe voor de investeringsstop. Brabant gaat dat betalen uit de opbrengst van de verkoop van Essent.
  Ja, die miljarden branden in de portemonnee van Hoes. Voor ze erin zitten moeten ze al zijn uitgegeven. Ome Joop is nog maar amper vergeten of de volgende economische idioot staat op.
  Zakelijk is meneer Hoes niet erg slim. Ik zal het even voorzeggen:
  Als de verkoop van Essent doorgaat, wat ik niet hoop, dan zitten die miljarden lekker in de portemonnee. En dan moet je even wachten met uitgeven. Ja, wachten, dat betekent niets doen ermee.
  Dan gezien de giga uitgaven van de centrale overheid komt er een investeringsstop in Nederland. Deze wordt afgekondig door Balkenende. Dat betekent, dat er geen grond gekocht zal worden door de overheid. De landbouw zit ook niet in zijn beste inkomensjaren, en de grondprijs zakt dan. Mede omdat de bouw ook stagneert.
  De grond wordt jouw dan vanzelf in de schoot geworpen voor de helft van de huidige grondprijs.
  Dat heet regeren met beleid. Ik hoop dat je het ooit nog zult leren.
  Wat je nu allemaal geroepen hebt Hoesje, dat houdt in, dat je geld van ons aan het rondstrooien bent op een onverantwoordelijke manier. Daarna zal blijken dat de provincie geld tekort komt, en wie kan dat betalen.

 • no-profile-image

  down under

  Frank, een lang verhaal. Mijn antwoord zal niet kort zijn want ik wil en kan zo een enkele argumenten weerleggen. Volgens mij heb je tijdens de topografie les toch niet helemaal opgelet, de meeste akkerbouwstreken in Cananda liggen rond de 52ste breedte graat net zoals Nederland. Ze hebben dan wel een landklimaat maar dit hoeft nog niet te beteken dat ze maar een kwart tot een derde van wat we hier produceren kunnen realiseren, immers met rassenkeuze kan men daar nog veel winnen. Het feit dat men daar geen kunstmest gebruikt is in zijn geheel te danken aan het feit dat dit de meeropbrengst niet vergoed. ----- De vraag ging of de provincie Noord Brabant maar moet over gaan tot onteigenen? Ik had het in mijn vorige reactie over NIMBY, daar gaat het nu dan uiteindelijk wel over. In de streek waar ik woon is voor het laatst een 25 jaar terug een grote ruilverkaveling geweest en toen al werden er al talloze houtwallen aangeplant ter compensatie voor het verlies van enkele bosopstanden en vrij staande bomen. Ik weet niet aan welke streken jij referëerd als je het hebt over kilometers verdwenen heggen en singels maar hier is dat echt niet het geval. Ik zelf heb mijn bedrijf een 10 jaar gelden overgenomen en heb zelf ook aan natuuraanleg gedaan (een paar poellen en een 40 tal knotbomen). Het waterschap is in mijn buurt, in samenwerking met de gemeente en enkele boeren (waaronder ik zei de zot), bezigen met het in richten van een EVZ. Hiervoor is een kleinschalige ruilverkalverling nodig en wat schetst mijn verbazing: om dit te kunnen realiseren geeft de gemeente (is de initiator van het hele project) toestemming voor het rooien van een houtwal met daarin een 10 tal oude (min 70 jaar oude) eiken. Mijn betoog is dat als het de overheid(heden) uitkomt, schromen ze niet om natuur te vernietigen. Nog een voorbeeld: er is in het kader van de A50 een dikke 600 ha bos aangeplant. Maar kijk eens goed naar een oude kaart (van voor 1990) en zie wat er allemaal verloren is gegaan tussen Oss en Einhoven. Ik zelf ben de derde generatie op mijn bedrijf en ben niet echt sentimenteel aangelegd maar ik kan me heel goed inleven dat er boeren zijn die al meer dan 5/6 generaties lang boeren op gronden die door hun voorouders met bloed, zweet en tranen ontgonnen zijn zich fel verzetten tegen deze vorm van terreur. ---- Op mijn voorbeeld van een huiseigenaar haal jij als tegen argument aan dat de burger ook voor zulke onvoldongen feiten staat en geeft als voorbeeld de auto aan. Je vergeet echter dat veel van die dingen (bv de roetfilter in dieselauto's) worden gesubsidieerd. Los daarvan jij wordt niet verplicht een auto te kopen maar ik wordt wel verplicht om mijn stal groenlabel te maken en dat geheel uit eigen portemonaine----- Over de meeuwen en weide vogels wil ik alleen maar kwijt; de schul van de overheid. Van wie moet ik mijn mest injecteren? Dit is een van de oorzaken voor de terug gang van de weidevogelbestand en het verminderde bodemleven waardoor je minder meeuwen achter de ploeg ziet. ----- Kortom onteigenen is echt een middel wat in comunistische landen thuis hoort, in een land als Nederland heeft alles zijn prijs dus ook natuur.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.