Home

Achtergrond

Bouwvonnis raakt ook landbouw

De bouwregelgeving dreigt voor een groot deel buiten werking te worden gesteld door een uitspraak van de rechter.

Mo­gelijk heeft dit vonnis ook gevol­gen voor andere sectoren, waar­onder de land- en tuinbouw.

Volgens de rechtbank zijn alle regels in het Bouwbesluit die ver­wijzen naar normen van het Ne­derlandse Normalisatie-instituut (NEN) niet verbindend omdat ze niet officieel zijn gepubliceerd. Algemeen geldende regels moe­ten bekendgemaakt worden in de Staatscourant of het Staatsblad. In het Bouwbesluit zijn honder­den NEN-normen opgenomen.

De uitspraak, die tot een beves­tiging in een eventueel hoger be­roep nog geen consequenties heeft, volgt na een zaak tussen in­ternetbedrijf Knooble en het mi­nisterie van Vrom. Knooble vindt het onterecht dat ondernemingen moeten betalen voor opvragen van normen waar zij volgens de wet aan moeten voldoen. Het NEN rekent zo’n 65 euro per norm.

Hoewel het vonnis alleen van toepassing is op de bouwsector, komen hiermee ook de normen in andere sectoren op losse schroe­ven te staan, denkt directeur Pie­ter Plass van Knooble. Voor de land- en tuinbouw gelden honder­den NEN-voorschriften, die be­trekking hebben op bijvoorbeeld voedselveiligheid, of milieu. Een groot verschil met de bouw is wel dat veel van die normen niet in wetgeving zijn opgenomen.

Minister Eberhard van der Laan (Vrom) moet nu beslissen of hij in hoger beroep wil gaan. Als hij dat doet, bestaat het risico dat de normen echt buiten werking worden gesteld en vergunningen voor bouwprojecten opgeschort.Plass ziet een hoger beroep met vertrouwen tegemoet.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.