Home

Achtergrond

'Betere regeling sneeuwschade is strijdig met EU-staatssteunregels'

Een gewijzigde compensatieregeling voor sneeuwschade, zoals voorgesteld door CDA-Kamerlid Jan Mastwijk, strookt niet met de Europese regels voor staatssteun aan de landbouwsector.

Landbouwminister Gerda Verburg is dan ook niet van plan de regeling te veranderen, schrijft ze aan de Kamer. De regeling is gemaakt voor boomkwekers die in 2005 ernstige schade leden door hevige sneeuwval.

Tegelijk erkent de minister dat "in incidentele situaties" ondernemers grote (omzet-)schade hebben geleden, en toch geen tegemoetkoming krijgen. Dat komt door de methode voor het berekenen van de schade.

Ondernemers krijgen pas een uitkering als ze 30 procent schade hebben aan hun gewassen. Dat percentage is gerelateerd aan de waarde van het gewas in het betreffende teeltjaar, ten tijde van de sneeuwval.

Hierdoor kan het voorkomen dat boomkwekers grote omzetschade hebben, maar toch beneden de 30 procent van de gewaswaarde blijven. Mastwijk had daarom voorgesteld ook jonge, nog niet leverbare gewassen op te tellen bij de totale schade.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.