Home

Achtergrond

Beperkte afschrijving op investeringen niet verruimd

Boeren en tuinders die de afgelopen twee jaar in stal­len en kassen hebben geïnves­teerd, kunnen vooralsnog niet re­kenen op een ruime afschrijvings­mogelijkheid.

Dat kan individuele ondernemers tienduizenden eu­ro’s kosten.De Europese Commissie heeft wel toestemming gegeven om on­dernemers de mogelijkheid te ge­ven voor een afschrijving tot 100 procent van de WOZ-waarde, maar dat geldt niet voor investe­ringen in de periode van januari 2007 tot en met december 2008.

LTO Nederland is blij met de regeling die LNV getroffen heeft met Brussel, maar is er tegelijk verbolgen over dat de regeling niet met terugwerkende kracht werkt. De kwestie komt dinsdag aan de orde in het periodiek over­leg met minister Verburg.

Bij de invoering van de wet Wer­ken aan Winst in 2007 is de af­schrijving van stallen en kassen beperkt tot 50 procent. Het mi­nisterie heeft in Brussel echter gevraagd om in­vesteringen on­der het Vamil­ MIA-label van die beperking uit te zonderen. Brussel moest daar­voor toestemming geven, omdat de regeling als staatsteun kan worden beschouwd.

Eind december heeft de Euro­pese Commissie fiat gegeven voor de ruime afschrijvingsmogelijk­heid. Volgens LTO Nederland heeft LNV de kwestie veel te laks aangekaart in Brussel. De beper­king kan ondernemers tiendui­zenden euro’s schelen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.