Home

Achtergrond

Bedrijfsmiddelenlijst 2009 voor energieinvesteringsaftrek is gepubliceerd

Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft de voor 2009 geldende lijst van bedrijfsmiddelen die kwalificeren voor de energie-investeringsaftrek gepubliceerd.

Jaarlijks vindt aanpassing van de regeling aan de stand van de techniek plaats. De voor 2009 geldende lijst van kwalificerende bedrijfsmiddelen voor de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen komt in de loop van januari 2009 en krijgt terugwerkende kracht tot 1 januari 2009. De voor 2008 geldende lijst is inmiddels ingetrokken.

De energie-investeringsaftrek is een fiscale faciliteit voor investeringen in bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen. Dit is het geval als u als ondernemer voor meer dan € 2.200 (jaar 2009) en voor maximaal € 113 miljoen (jaar 2009) hebt geïnvesteerd in een nieuw bedrijfsmiddel dat voorkomt op de zogeheten energielijst. Bedraagt de investering meer dan € 113 miljoen, dan komt het deel van het investeringsbedrag dat boven € 113 mln uitkomt, niet in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek. De aftrek bedraagt 44% van het investeringsbedrag en komt naast de normale afschrijving. De regeling is van toepassing op verplichtingen die zijn aangegaan of voortbrengingskosten die zijn gemaakt op of na 1 januari 2009.

Meer informatie: Ministerie van Financiën, nr. DB 2008/654M

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.