Home

Achtergrond 241 x bekeken 3 reacties

Ballen

Gelijk speelveld voor alle EU­-landen is het uitgangspunt bij beleidsmaatregelen in de land- en tuinbouw.

In mijn Haagse periode gold dit ook voor het al dan niet castreren van biggen en de mi­nister was het daarmee eens. Maar vorig jaar is iemand op de gedachte gekomen dat je het dierenwelzijn zou kunnen verbeteren door de big­gen verdoofd te castreren. Vervol­gens is iedereen zich hiermee gaan bemoeien en hebben betrokken partijen een compleet eenzijdig Ne­derlands circus op touw gezet. Los van het feit of het dierenwelzijn daadwerkelijk gediend is met ver­doofde castratie, heb ik twee pro­blemen met dit hele verhaal.

Ten eerste lopen we hiermee in de EU geweldig voor de muziek uit. Of het de concurrentiepositie ten goe­de komt is nog maar de vraag. En ook verzwakken we onze onderhan­delingspositie bij eventuele nieuwe voorstellen op andere terreinen. Im­mers, als we nu niet vasthouden aan het gelijke speelveld dan hoeven we dat een volgende keer ook niet te doen. Een bestuurlijke misser van de eerste orde.

Mijn tweede probleem geldt de regeling op zich. De kosten zijn voor de ondernemer en of een deel daar­van te zijner tijd ver­goed wordt, zit nog in een wijde zak. De su­permarkten zeggen deze pot te zullen vul­len, maar zover ik nu kan bekijken, is hiervan nog geen sprake of in ieder geval niet vol­doende. Het is toch te zot voor woorden dat bestuurders ons oproepen 1.000 euro te betalen voor een apparaat dat we nog niet eens hebben ont­vangen en waarvan de individuele ondernemer niet vooraf de garantie heeft dat hij het geld terugkrijgt? Ik vind dat ze zich met een kluitje in het riet hebben laten sturen. En als ik dan ook nog zie dat de Groene Belangenbehartiger dit commerci­eel gaat uitbuiten met flitsende fol­dertjes, dan vind ik dit de vakbond onwaardig. Een tweede LTO hebben we niet nodig.

Ik ben voorstander van afschaffen van castratie, maar dan moet dat in EU-verband geregeld zijn. Een tus­senoplossing zou kunnen zijn de door de supermarkten gewenste verdoofde castratie, maar dan moe­ten de totale kosten daarvan ook door hen betaald worden. Hebben onze bestuurders nog ballen of niet?

Wien van den Brink

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boer

  Alles is al geregeld en Wien komt weer eens met commentaar. Lekker op tijd weer........net lto mentaliteit, net niet......

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Een echte lto opmerking van Cees. Beweren dat alles geregeld is, maar zo nodig lekker willen afwijken. Dat Wien gelijkt heeft wil er nog niet in bij Cees. Hoe zit het met je ballen Cees? Wanneer, om de woorden van Wien te gebruiken, gaan we naar een gelijk speelveld in europa?

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  De bestuurders hebben geen ballen. De lto is te bang voor dierenwelzijn, zodoende worden de biggen nog steeds gecastreerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.