Home

Achtergrond 208 x bekeken

Zeeuwse akkerbouwers vragen ruimte voor mest en mineralen

Zeeuwse akkerbouwers presenteren vandaag een manifest waarin ze hun zorgen uiten over de toekomstige invulling van het mineralenbeleid.

Deze weergave van standpunten is ondertekend door de ZLTO-vakgroep akkerbouw regio Zeeland en West-Brabant, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), de CZAV en DLV Plant. De door de sector ervaren knelpunten zijn hierin aangegeven. De ministers van LNV en VROM en de politiek worden opgeroepen om een keuze te maken voor beleid waarbij er ook voor de langere termijn ruimte is voor een duurzame bedrijfsvoering in de akkerbouw.

Akkerbouwers zijn bang dat de normen zo streng worden dat de grond verarmd en gezonde teelten met een behoorlijke opbrengst op de lange termijn onmogelijk worden. LTO Akkerbouw-voorzitter Jaap Haanstra geeft aan dat het een landelijk probleem is.

Of registreer je om te kunnen reageren.