Home

Achtergrond

Waddenfonds open voor agrariërs tot 17 oktober

Het Waddenfonds maakt extra investeringen in projecten in en rond de Waddenzee op ecologisch en economisch gebied mogelijk. Het budget van €33 miljoen moeten de agrariërs wel delen met overheden en de visserij. De tweede tender voor het Waddenfonds ging op 8 september 2008 open. Aanvragers kunnen tot en met 17 oktober 2008 projectvoorstellen indienen.

De subsidieregeling Waddenfonds is uitgebreider dan de eerste tender en is nu deels open voor de landbouwsector en geheel voor de visserijsector. Ook wordt via de regeling de zogenoemde de-minimis van toepassing verklaard. Dit betekent dat projecten tot een bepaald drempelbedrag subsidie kunnen aanvragen met instemming vooraf van de Europese Commissie. Voor deze tweede tender is €33 miljoen beschikbaar. In mei 2009 besluit minister Jacqueline Cramer van Vrom welke projecten worden gehonoreerd.

De aanvraagperiode wordt opengesteld voor lagere overheden, niet-gouvernementele organisaties en particulieren. Daarnaast kunnen door een wijzigingsregeling de onderstaande ondernemers in de landbouw, visserij en beperkt in alle sectoren via de de-minimissteun een projectvoorstel indienen. De subsidie is bedoeld voor kleine en middelgrote bedrijven. De omvang van de ondernemingen is maximaal 250 werknemers, een jaaromzet onder de €50 miljoen of een jaarlijkse balanstotaal onder de €43 miljoen.

De agrarische bedrijven moeten activiteiten verrichten op het gebied van de primaire productie van landbouwproducten en bijdragen aan de doelen van het Waddenfonds. Onder voorwaarden kan subsidie worden verkregen voor:

  • investeringen in landbouwbedrijven;
  • instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen;
  • verplaatsing van landbouwbedrijfsgebouwen in het algemeen belang;
  • bevordering van de productie van kwaliteitslandbouwproducten en
  • technische ondersteuning.
Dienst Landelijk Gebied is de uitvoeringsorganisatie van het Waddenfonds, maar het adres voor aanvragen is Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds; Postbus 1296; 8900 CG Leeuwarden; telefoon: (058) 233 90 27. Verdere informatie is ook te vinden op de site van het ministerie van Vrom.

Lees ook Waddenfonds keert €40 miljoen uit

Meer informatie Vrom, 5 september 2008: Openstelling tweede tender Waddenfonds

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.