Home

Achtergrond 160 x bekeken

Vereenvoudigingen rondom lijfrenten

In de serie die Agrocount.nl wijdt aan de voorgestelde maatregelen van Prinsjesdag mogen de voorgestelde wijzigingen rondom de lijfrenten niet ontbreken. De voorgestelde wijzigingen zijn vereenvoudigingen die voor de praktijk erg belangrijk zijn. De mogelijkheden om kleine lijfrenten af te kopen worden ruimer. Verder wordt de fiscale behandeling van lijfrenten die slechts gedeeltelijk in aftrek konden gebracht aanzienlijk vereenvoudigd.

Splitsing lijfrenten
Het komt voor dat een belastingplichtige een deel van de door hem betaalde lijfrentepremies niet in aftrek brengt voor de inkomstenbelasting, bijvoorbeeld omdat zijn pensioentekort te klein is voor volledige aftrek. Momenteel betekent dit dat deze belastingplichtige het deel van het lijfrenterecht dat betrekking heeft op premies die niet zijn afgetrokken, moet aangeven in box 3 en dat de latere uitkeringen die voortvloeien uit het wel afgetrokken gedeelte van de premies in box 1 worden belast.

Zowel de jaarlijkse waardevaststelling van het box 3-deel als de latere splitsing van de uitkeringen levert in de praktijk administratieve problemen op voor de verzekeraar, de belastingplichtige en de Belastingdienst. Met ingang van 1 januari 2009 komt daarom aan deze praktijk een einde. De uitkeringen uit een in aanmerking komende lijfrente (grofweg: oudedags- of nabestaandenlijfrente) moeten volledig in box 1 worden aangegeven, afgezien van de vraag of de premie in aftrek is gebracht. Er wordt dan niets meer belast in box 3.

Om te voorkomen dat bij een relatief beperkt bedrag aan niet afgetrokken premies, de uitkering volledig wordt belast in box 1, wordt voor die situaties een beperkte saldomethode voorgesteld. Deze beperkte saldomethode zorgt ervoor dat gevallen van niet-afgetrokken premiebedragen tot €2.269 per jaar niet te maken krijgen met integrale belastingheffing in box 1. Voor in de jaren tot en met 2008 niet-afgetrokken premies geldt een overgangsregeling, die eveneens is vormgegeven als een saldomethode, maar dan zonder een maximumbedrag.

Afkoop kleine lijfrenten
Soms wil een verzekeringnemer zijn lijfrentekapitaal afkopen, bijvoorbeeld wanneer de waarde van het lijfrenterecht (erg) klein is en voortzetting van het contract niet rendabel is. Met ingang van 1 januari 2009 kunnen kleine lijfrentewaarden (maximaal €4.000) worden afgekocht zonder dat revisierente - als uitgangspunt 20 procent over de waarde - is verschuldigd.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform Landelijke Landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Meer informatie Ministerie van Financiën: Belastingplannen

Meer informatie Prinsjesdag 2008, gezamenlijke website van de ministeries

Lees ook Prinsjesdag 2009: de kater komt later

Lees ook Prinsjesdag 2009: alles onder controle

Lees ook Fiscale vergroening via auto en verpakkingsbelasting

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘troonrede’

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.