Home

Achtergrond 238 x bekeken

Vallende blaadjes en lege subsidiepotjes

Enkele grote fiscale subsidieregelingen (FARBO, MIA en EIA) kennen geen ‘open einde’. Als het voor de regelingen gereserveerde budget op is gaat het loket dicht. Dat geldt mogelijk ook voor nog lopende aanvragen! In het volgende jaar gaat de pot dan weer open en worden nieuwe aanvragen weer in behandeling genomen. Degenen die daarvoor (in de gesloten periode) een subsidieaanvraag hadden ingediend vissen echter achter het net. Zij kunnen geen nieuw subsidieverzoek indienen. Het even ophouden van de investering kan dus erg verstandig zijn.

De Farbo-regeling stimuleert ondernemers te investeren in bedrijfsmiddelen die de arbeidsomstandigheden en het werkklimaat in hun bedrijf verbeteren. Aanvragers kunnen tot 10% subsidie krijgen op de aanschafkosten van arbovriendelijke arbeidsmiddelen die opgenomen zijn op de lijst van de Farbo-regeling. De lijst van arbovriendelijke apparaten en hulpmiddelen wordt elk jaar opnieuw beoordeeld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Kijk hier voor de Farbo-lijst 2008

Lege pot
Nu de blaadjes weer vallen en het einde van het jaar in zicht begint te komen worden de geruchten steeds sterker (let wel: niets is nog zeker!) dat het budget voor de Farbo-regeling voor het kalenderjaar 2008 is nagenoeg uitgeput. Voor aanvragen waarvan de factuurdatum ligt in 2008 is € 1,9 miljoen aan Farbo-subsidie beschikbaar. Er zouden inmiddels zoveel aanvragen in behandeling zijn genomen dat er een redelijke de kans bestaat dat het budget niet meer toereikend is en dat aanvragen daardoor zullen worden afgewezen. Dat zou ook gevolgen kunnen hebben (ook dat is nog niet zeker) voor in de pijplijn zittende investeringen. Mogelijk worden die nog volledig gesubsidieerd afgewerkt, maar de bijl kan ook al eerder vallen.

Andere regelingen?
Eenzelfde problematiek als bij de Farbo kennen we natuurlijk bij de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Hoewel hierover nog niets rondzingt is het bepaald niet uitgesloten dat ook hier de komende maanden een tijdelijk stop wordt ingesteld, net zoals dat de afgelopen jaren enkele malen het geval is geweest. Het wordt steeds duidelijker: fiscaal vriendelijk investeren aan het einde van het jaar brengt grote risico’s met zich mee!

Wat te doen?
Wie geen risico wil nemen, en wie verder de zekerheid heeft dat het bedrijfsmiddel waarin geïnvesteerd moet worden ook volgend jaar nog op de Farbo-lijst zal staan, moet zeker overwegen om de Farbo-investering door te schuiven naar 2009. Wie toch in 2008 investeert neemt het risico met lege handen te staan, en ook in 2009 niets meer te krijgen. Alhoewel de EIA en de MIA nog niet op slot lijken te gaan wordt dat risico wel steeds groter naar mate het jaar verstrijkt. Wie (investerings)plannen in die richting heeft doet er goed aan door te pakken en de aanvraag zo snel mogelijk op de post te doen.

mr. S.F.J.J. Schenk, directeur adviesgroep Fiscale Zaken van de GIBO Groep en voorzitter van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.