Home

Achtergrond 263 x bekeken 4 reacties

Vage kritiek

Met haar schets voor de toekomst van het Europese landbouwbeleid (GLB) laat minister Gerda Verburg zich van haar vooruitstrevende kant zien.

De bewindsvrouw steekt haar hoofd boven het Europese maaiveld uit en pleit voor een sterkere koppeling tussen subsidies aan boeren en doelstellingen voor natuur, milieu en dierenwelzijn.
Zij neemt hiermee het advies dat de Sociaal Economische Raad (SER) deze zomer aan haar uitbracht over. Aanpassing van het beleid is nodig, zo oordeelde de SER, omdat de legitimiteit van de subsidieverlening onder druk staat. Steeds meer burgers vragen zich af of het nodig is veel geld te steken in deze sector, die niet altijd een positieve invloed heeft op de leefomgeving. Wil steun aan de landbouw kunnen blijven bestaan, dan is het noodzakelijk de voorwaarden te wijzigen.
Dat is een juiste analyse. De kritiek op het GLB zwelt aan en zonder herijking van de doelen kan het zomaar gebeuren dat er straks onvoldoende politieke steun voor overblijft.
Dat LTO zich kritisch uitlaat over de plannen is desondanks begrijpelijk. Geen enkele boer zit te wachten op vermindering van zijn subsidie. Toch is het niet helemaal eerlijk, want de organisatie schaarde zich destijds wel achter het SER-advies. In plaats van ietwat vage kritiek te leveren, had het LTO gesierd duidelijk aan te geven medeverantwoordelijk te zijn voor de koerswijziging.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  burger

  bestaansrechtsubsidies aan boeren mogen best minder. Boeren klagen altijd over de prijs die zij krijgen en dat ze daar niet voor kunnen werken. Dat zij aan regels gebonden worden zoals blijkt uit de wetgeving rond dierwelzijn en chemiegebruik. Maar mag ik als burger verwachten dat zij hun best doen als zij zomaar geld krijgen van ons?
  mag ik verwachten dat als zij chemie gebruiken dat het dan alleen daar komt waar het moet werken en dat ik nooit meer lees dat er chemie (kunstmest en bestrijdingsmiddelen) in het water gevonden worden. Ik vind de reactie van veehouder over huursubsidie en kinderbijslag niet opgaan. wel kinderbijslag verminderen al ouders blijkbaar hun kinderen niet kunnen/willen opvoeden naar de maat van de maatschappij.
  En er zullen altijd boeren overblijven want er zijn hele bewuste boeren in nederland die de zaak wel goed doen.

 • no-profile-image

  boerin

  De boer verricht nu veel on-betaalde diensten ! Waterberging, koeien in de weide, restaurant voor wild zoals reeen,hazen ,eenden,zwanen ,ganzen,smienten ,kieviten,gruttos enz.. Zwerf-afval van de burgers opruimen.
  Betaald krijgen ipv te moeten verjagen en bejagen zou veel meer werk-plezier geven.
  Wie geen hectares heeft, heeft ook geen waterberging en hekkel-kosten.

 • no-profile-image

  veehouder

  mmmm, bedenkelijke ontwikkeling. Eerst prijzen laten zakken, dan compenserende steun verlenen en vervolgens deze steun koppelen aan verplichtingen voor het landschapsonderhoud.
  Ben benieuwd wanneer de eerste burger met huursubsidie in het weekend onkruid in het gemeentelijk plantsoentje gaat wieden. Of de eerste ouder met kinderbijslag in zijn vakantie de schooltuin onderhouden.
  Het is allemaal maar hoe je het uitlegt.
  Het is europese subsidie die er gemakkelijk afkan. Het effect is dat de prijzen toch naar hetzelfde niveau kruipen omdat anders geen boer overleeft. Boeren zonder subdidie maakt dan in feite niet veel uit, maar dan wel zonder opgedrongen verplichtingen.........

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Ik zou zeggen beste burger, ga je eigen voedsel verbouwen, eens kijken hoelang u het volhoudt zonder chemie en subsidie. Want het is die subsidie geweest die het aanbod van voedsel heeft verhoogd waardoor de voedselprijzen laag en dus betaalbaar bleven. Klaag niet over de boeren met je mond en buik vol.

Of registreer je om te kunnen reageren.