Home

Achtergrond 233 x bekeken 4 reacties

VVD wil kiesrecht ondernemers in productschappen

De VVD wil dat het afgelopen is met "benoemingen in achterkamertjes'' bij de bedrijf- en productschappen en dat ondernemers zelf kunnen kiezen door wie ze vertegenwoordigd worden.

Volgens het liberale Tweede Kamerlid Charlie Aptroot is deze zomer de benoeming van vertrekkend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Tjibbe Joustra, als voorzitter van het productschap Tuinbouw een nieuw voorbeeld van de ondemocratische praktijken.

"Mijn kritiek staat los van de persoon Joustra, maar het kan niet zo zijn dat de tuinders van niks weten van zo'n benoeming'', aldus Aptroot vandaag. Bij de behandeling van de Wet op de bedrijfvoering deze week in de Kamer wil de VVD'er een wijzigingsvoorstel indienen om ondernemers meer zeggenschap te geven in de schappen, waaraan ze verplicht moeten deelnemen.

Aptroot pleit al jaren voor de afschaffing van de bedrijf- en productschappen, die vooral bestaan in agrarische sectoren en regels mogen uitvaardigen op bijvoorbeeld het gebied van voedselveiligheid. Maar tot nu toe neemt een meerderheid van de Kamer genoegen met maatregelen die de schappen genomen hebben om het draagvlak voor hun bestaan te vergroten. Zo wordt tegenwoordig ook gewerkt met een code voor goed bestuur om hun werk transparanter te maken.

Maar volgens het liberale Kamerlid is het bij de schappen nog steeds praktijk "betalen, maar wel je bek houden''. Volgens hem zal het draagvlak onder ondernemers nooit groot worden, omdat "er geen betrokkenheid is als je monddood wordt gemaakt''. Daarom moeten ondernemers volgens Aptroot meer zeggenschap krijgen of niet meer worden verplicht deel te nemen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  peter

  't zou wel beter zijn, maar ook Aptroot zal zijn zin wel niet krijgen. Als de ondernemers meer zeggenschap zouden krijgen, dan zouden de produktschappen wel eens ernstig uitgekleed kunnen worden. Landbouwers hebben al decennia gevochten tegen het Landbouwschap, dat is inmiddels afgeschaft, maar we hebben de produktschappen er voor terug gekregen. Democratie lijkt mooi maar is het niet altijd.

 • no-profile-image

  PLASJE

  ...Plasje nodigt dhr. V.d. Spek uit om eens in ogenschouw te nemen wat HPA,
  Bedrijfschap, en voorheen Landbouwschap hebben bijgedragen aan
  DE ONDERGANG van het bedrijf van Plasje! Democratisch?? WIENS BROOD
  MEN EET! (als bestuur), ZAKEN BETER,
  BOEDKOPER EN SNELLER REGELEN???
  4 x foutief papier m.b.t. aanvulling zet-
  meelaard.steun en meer van dat schoons!
  Jaren ten onrechte betaald over export
  zetmeelaardappelen! door een grote groep akkerbouwers in het Oosten van
  het land. Wilt U nog meer horen?
  Als ik van de aanslagen Bedrijfschap
  af wil moet ik MIJN BEDRIJF BEEINDIGEN!
  Ook al heb ik op dit moment 0 Euro omzet door borstkanker! Nou vraag ik U
  WAT IS DEMOCRATIE?! Wat is rechtvaardigheid? Als je in de papierbak
  zit bij de schappen kom je er niet weer uit : slechts op 2 manieren DOODGAAN
  of emigreren en nooit meer terugkomen!
  Als ik met 300 Ha. VERZUIP en geen inkomsten heb, hoef ik geen belasting
  te betalen in dit land!, maar wel Product-
  schapsheffing! Wilt U nog meer horen?
  Iedere week gebeld worden in het kader
  van Masterplan Phytophthora dat ik moet
  spuiten???Dan ben ik er niet, dan ben ik
  IN HET VELD! omdat ik ZELF vrouw en ondernemer genoeg ben om te weten wanneer ik moet spuiten. En die flauwekul moet ik dan ook nog meefinan-
  cieren! Als iedere teler eens de moeite nam om op een rijtje te zetten wat deze
  'Schappenkraam' kost en liever gezegd :
  hoeveel mensen wij aan salaris op de bagagedrager hebben aldaar, dan was
  morgen Fischer niet meer alleen in zijn
  strijd! Maar de gemiddelde teler is te murv en te moe om zich daarin te ver-
  diepen, totdat de rekeningen op de dam
  rollen en dan worden mensen als ik dage-
  lijks geconfronteerd met de gefrustreerd-
  heid! Op mijn vraag : waarom doet U daar dan niets mee op de avonden dat er
  raadplegingen zijn, reageert iedereen moe en murv! Kijk naar onze EU-burenj.
  Heeft Duitsland schappen? Neen! Maar wel ambtenaren bij de Landwirtschafts-
  kammer die je helpen bij het zo goed mogelijk benutten van o.a. je toeslagrechten en andere zaken! Zo kan
  het dus ook. U hoeft mij niets te vertellen, ik ben in 51 jaar door schade en schande eindelijk WIJS GEWORDEN.
  En wel zo wijs, dat ik me na dit van me
  af geschreven te hebben, denk : ze zoeken het maar uit!! Ik zoek het wel
  verderop!....

 • no-profile-image

  v.d. Spek

  Wat een onzin!
  Voorzitters worden voorgedragen door de besturen. Hierin zitten vertegenwoordigers van alle schakels! Democratischer kan niet.
  Snap ook de kritiek op de produktschappen niet. Die regelen zaken veel beter, goedkoper en sneller dan het ministerie en behartigen de belangen veel beter dan LTO!!

 • no-profile-image

  v.d. Spek

  Beste plasje,
  Ik zit in de dierlijke sector en heb positieve ervaringen met de productschappen Zuivel en Vee en Vlees.
  Als je in 'mijn' sectoren (door trieste omstandigheden bijvoorbeeld) niet produceert, hoef je geen heffing te betalen!

Of registreer je om te kunnen reageren.