Home

Achtergrond

Tuindersorganisaties betwisten prijsvorming gas

LTO Glaskracht en Productschap Tuinbouw suggereren dat de aanbieders de prijs van het gas op een hoger niveau houden dan de dalende olieprijs rechtvaardigt. Veel glastuinbouwbedrijven hebben door deze hoge gasprijzen grote moeite om rendabel te draaien. De genoemde organisaties doen een beroep op de politiek en de NMa om in te grijpen.

Productschap Tuinbouw (PT) en LTO Glaskracht lieten een onderzoek uitvoeren naar de werking van de Nederlandse gasmarkt. Op basis van dit onderzoek en eigen beoordeling van de ontwikkelingen op de energiemarkten concluderen deze organisaties dat van een koppeling van de aardgasprijs aan de olieprijs geen sprake meer is.

De aardgasprijs wordt nagenoeg volledig bepaald door de Title Transfer Facility (TTF), de handelsplaats voor aardgas in Nederland. Op de TTF is echter sprake van onvoldoende marktwerking volgens de organisaties van de tuinders. Er zijn te weinig aanbieders, zodat er te weinig concurrentie is. De grootste aanbieder GasTerra volgt deze TTF-gasprijs op de voet in plaats van de concurrentie met andere aanbieders op de TTF aan te gaan. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat de TTF-gasprijs deze zomer structureel hoger is dan op basis van olieprijsontwikkelingen verwacht mag worden.

Verder biedt het leidingenstelsel voor aardgas in Noordwest-Europa door technische beperkingen onvoldoende mogelijkheden om voldoende gas op de plaatsen met veel vraag te krijgen. Ook is de capaciteit van het Nederlandse aardgasnetwerk voor een groot deel gereserveerd door GasTerra, waardoor andere partijen beperkt worden in hun mogelijkheden op de Nederlandse markt. Ook zou de Nederlandse gasmarkt weinig transparant zijn, waarbij te veel informatie vertrouwelijk blijft. Het gebrek aan transparantie leidt tot extra risico’s voor handelspartijen en daarmee weer tot hogere gasprijzen voor verbruikers.

LTO Glaskracht en PT zijn de huidige situatie zat. Of er moet een werkelijk geliberaliseerde markt met voldoende marktwerking en transparantie komen of de gasprijs wordt door een vaste formule bepaald op basis van de olieprijs, zoals dat vóór de liberalisering werd gedaan. Overigens werd eerder gepleit om de gasprijs niet uitsluitend aan die voor olie te koppelen, maar bijvoorbeeld deels aan steenkool.

De TTF is een virtuele marktplaats waar Gas Transport Services (GTS) aan marktpartijen de mogelijkheid biedt om gas dat al in het GTS-systeem is ingebracht (entry-paid gas) over te dragen aan een andere partij. Via de TTF kan gas dat is ingebracht in het landelijk gastransportnet en het nog niet verlaten heeft, gemakkelijk van eigenaar wisselen. De TTF dient om de handel in gas te bevorderen. Ze maakt ook de gasbeurzen mogelijk zoals de APX Gas bv (korte termijn-contracten) en Endex nv (voor lange termijn-contracten) mogelijk.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘aardgas’

Meer informatie LTO, 23 september 2008: Glastuinders struikelen over onvoldoende marktwerking in gasmarkt

Meer informatie Gas Transport Services: Title Transport facilities en de gasbeurs

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.