Home

Achtergrond

Telersorganisaties: 10 procent minder leden

Telersorganisaties FresQ en Versdirect.nl voorzien beide een ledendaling met circa 10 procent.

Dat weerspiegelt de verwachte hogere uitstroom van bedrijven uit de teelt. Bij de twee grote telersorganisaties FresQ en Versdirect.nl lijkt op basis van de opzeggingen sprake van een wat grotere ledendaling dan de laatste jaren. Bij Versdirect.nl loopt de datum voor opzegging vandaag af. De telersorganisatie gaat er van uit dat ongeveer 7 tot 10 procent van de telers zich uitschrijft. "Dat is een beeld wat je landelijk ook ziet", zegt Versdirect.nl-directeur Hans van Luijk, al lijkt Versdirect.nl op basis van de eerste cijfers iets onder het gemiddelde uit te komen. Het betreft vooral stoppers, laat de organisatie weten. De laatste twee jaar lag het percentage tussen de 5 en 7 procent.

Versdirect.nl telt honderddertig telers uit de vollegrond en glasteelt. Het aantal opzeggers zal niet tot een dalend areaal leiden, verwacht hij. De daling wordt gecompenseerd door uitbreiding bij bestaande telers. Ook bij FresQ ligt het percentage stoppers op circa 10 procent, denkt voorzitter Pleun van Dijk. "Daar zijn er een paar bij van bedrijven die besloten hebben het bedrijf te verkopen. Als dat niet lukt, blijven ze nog een jaar lid. Het zijn vaak kleinere bedrijven, kleiner dan 3 hectare", aldus de voorzitter.

Voor zover Van Dijk weet zijn er geen faillissementen bij. Bij FresQ daalt het ledental al enkele jaren met circa 8 procent, maar groeit het areaal door forse uitbreiding van blijvers. Partijen in de glasgroenteteelt verwachten dat het percentage stoppers dit jaar oploopt tot boven de 10 procent. Glaskracht gaat uit van een verdubbeling en sluit percentages van 14 procent niet uit. De hoge energieprijzen en slechte afzet zijn daar debet aan. The Greenery en veiling ZON wilden gisteren hun cijfers nog niet bekend maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.