Home

Achtergrond

Subsidie beschikbaar voor projecten in landelijk gebied Friesland

Vanaf 1 september 2008 is het weer mogelijk subsidie aan te vragen voor projecten in het landelijk gebied in de provincie Friesland die passen binnen de thema's: Recreatie en Toerisme, Kleinschalige lokale en regionale leefbaarheidsinitiatieven en Erfgoed en Monumentenzorg. Sluitingsdatum van de eerstvolgende tender is 31 januari 2009.

Een project komt in aanmerking voor subsidie wanneer het voldoet aan een aantal voorwaarden:
1. Het project past binnen één van de bovengenoemde thema's uit het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied;
2. Het project voldoet aan de voorwaarden van dat thema voor subsidieverlening en aan de voorwaarden uit de Kadersubsidieverordening Landelijk Gebied;
3. De aanvraag moet in ieder geval bestaan uit een volledig ingevuld aanvraagformulier en een projectplan volgens de 'leidraad projectomschrijving'.

De ingediende aanvragen worden beoordeeld op grond van de doelstellingen uit de verordening. De gebiedsplatforms van de zes gebieden adviseren Gedeputeerde Staten over welke aanvraag in hun gebied prioriteit krijgt. Binnen 13 weken na sluitingsdatum wordt beslist over de aanvraag.

Meer informatie Subsidieverordening landelijk gebied
Meer informatie Site Plattelandsprojecten.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.