Home

Achtergrond

Scholen zien nog weinig leraren in hogere schaal

Een grote meerderheid van de managers in het onderwijs weet nog niet hoe ze de betere positie van leraren gestalte moeten geven.

Het wordt voor leraren eerder mogelijk door te stromen naar een hogere salarisschaal.

Acht op de tien managers weet niet hoe dat vorm moet krijgen, blijkt uit een panelonderzoek van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Bijna 1100 schoolleiders, managers en personelsfunctionarissen van het primair, voortgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs gaven hun mening over de maatregelen van het convenant.

"De functiemix zal het leraarsberoep een stuk aantrekkelijker maken, meer carrièreperspectief bieden en het imago verhogen'', zegt SBO-directeur Freddy Weima. In 2011 moet die doorstroming in het primair en voortgezet onderwijs zijn gerealiseerd.

Op elke school worden voor leraren meer functies met hogere salarisschalen gecreëerd. Dat betekent dat scholen meer leraren moeten laten doorstromen naar hogere functies of dat zij meer hoog gekwalificeerde leraren aantrekken.

De scholen die wel plannen hebben, noemen maatregelen als de vorming van een categorie seniordocenten, een andere beoordelingsystematiek, nieuwe promotiecriteria en sollicitatiemogelijkheden. Een beperkt aantal managers geeft aan dat de nieuwe functiemix al verwezenlijkt is en dat er meer hogere leraarsfuncties zijn gekomen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.