Home

Achtergrond

Saldo’s dierlijke sector lager in 2e kwartaal

Zowel bij de vleeskuikens, leghennen, vleesvarkens en zeugen lag het saldo lager. Voor de pluimveesector was het een erg slecht kwartaal. Bij de leghennen is het saldo zelfs negatief en bij de vleeskuikens fors lager. In alle gevallen hebben de hoge voerprijzen bijgedragen aan het lagere saldo. De melkveehouders zagen hun saldo dalen door een lagere melkprijs en hogere kosten.

Bij de zeugenhouders ligt het saldo wel iets hoger dan het eerste kwartaal, maar nog steeds veel te laag. De hogere voerkosten, 32% hoger dan in 2007, scheelde het gemiddelde bedrijf € 5.000 in het 2e kwartaal. Aan het begin van het 2e kwartaal daalde de biggenprijs, maar de maanden erna herstelde deze zich weer. Als ook rekening wordt gehouden met huisvestingskosten, kosten voor mestafzet en overige kosten is het bedrijfsinkomen weer flink negatief. Dat is nu al sinds het 2e kwartaal 2007.

Bij de vleesvarkens lag het saldo iets lager. De varkensprijzen lagen weleens waar 17% hoger. Maar de voerprijs ligt 33% hoger, ook de biggenprijs was een fractie hoger dan in 2007. Het saldo is € 2.000 lager uitgekomen dan in 2007. Het bedrijfsinkomen is in het 2e kwartaal licht positief.

Bij de leghennenhouders zijn de cijfers rood gekleurd. Het saldo is € 16.000 negatief voor het gemiddelde bedrijf. Dat is het laagste niveau sinds 2004. De prijs van jonge hennen lag 12% hoger en de voerkosten zijn 32% hoger. De eierprijs lag zelfs nog 2% hoger dan in het 2e kwartaal 2007.

De leghennenhouders hadden ondanks een 8% hogere opbrengstprijs ook flink last van de hogere voerprijzen. Deze lag gemiddeld 27% hoger dan in 2007. Voerkosten maken een fors deel uit van de kosten. Bij het gemiddelde bedrijf lagen de voerkosten in het 2e kwartaal € 43.000 hoger dan vorig jaar.

Bij de melkveehouders zorgde vooral de dalende melkprijs voor een lager saldo dan het 1e kwartaal. Vergeleken met vorig jaar ligt de melkprijs echter nog fors hoger. Het saldo in het 2e kwartaal lag nog wel hoger dan de afgelopen drie jaar. De prijzen van nuchtere kalveren en koeien lag iets hoger, maar deze werden teniet gedaan door de hogere voerkosten en de kostenstijging van de meststoffen. De totale toegerekende kosten zijn met 27% gestegen ten opzichte van 2007.

Meer informatie LEI cijfers melkvee
Meer informatie LEI-cijfers vleeskuikens
Meer informatie LEI-cijfers leghennen
Meer informatie LEI-cijfers zeugen
Meer informatie LEI-cijfers vleesvarkens

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.