Home

Achtergrond

Ruim 70 procent kiest voor ledenobligaties

Ledenmelkveehouders van Friesland Foods hebben 71 procent van de waarde van hun certificaten van aandelen B omgezet in ledenobligaties-vrij.

Van de leden koos 29 procent voor contanten. De waarde van de uitgegeven ledenobligaties bedraagt, inclusief de sinds 1 juni 2008 opgebouwde rente 294,4 miljoen euro. Het gaat om 5.749.175 obligaties. Aan contanten is er 119,6 miljoen euro uitgekeerd. Friesland Foods had maximaal 213 miljoen euro gereserveerd om aan contanten uit te keren en blijft hier dus ruimschoots onder.

Het was moeilijk in te schatten voor Friesland Foods hoe de omzetting zou uitpakken. "Het gaat hierbij om een privé kwestie van de leden", zegt een woordvoerder. ”Belangrijke afweging voor de melkveehouders was of ze het geld konden missen." Sybren Attema, voorzitter van het bestuur van zuivelcoöperatie Friesland Foods is tevreden over de uitkomst van de omwisseling. "Het is belangrijk dat de coöperatie op eigen kracht blijft voorzien in de vermogensbehoefte van de onderneming. Melkveehouders blijven op deze manier volledig eigenaar en worden niet afhankelijk van derden."

De ledenobligatie-vrij biedt momenteel een rente van 7,4 procent. De rente is gebaseerd op de 6 maands Euribor met een opslag van 2,5 procent. Momenteel is staat de Euribor op 4,9 procent. "Het is belangrijk dat de leden financieel betrokken blijven bij de organisatie, maar dit moet ze wel wat opleveren", zegt de woordvoerder van Friesland Foods.

De eerste interne markt wordt dit jaar gehouden op donderdag 20 november. De ledenobligaties kunnen vrij worden verhandeld voor 50 euro vermeerderd met de opgebouwde rente vanaf 1 juni voorafgaand aan de koop of verkoop van op de interne markt.
Dat een meerderheid van de leden kiest voor het omzetten van certificaten in obligaties lijkt erop te wijzen dat er met vertrouwen naar de toekomst van Friesland Foods wordt gekeken.

Of registreer je om te kunnen reageren.