Home

Achtergrond 186 x bekeken

Regie gewenst

De Flora- en Faunawet regelt de instandhouding van beschermde planten en dieren.

Activiteiten die schadelijke gevolgen kunnen hebben zijn in principe verboden. Op dit voorschrift bestaan wel uitzonderingen, waarvoor de minister van landbouw een ontheffing kan verlenen. Om te voorkomen dat het bureau van Gerda Verburg wordt bedolven onder de verzoeken wordt er gewerkt met zogeheten gedragscodes. Hierin staan per sector of gebied nauwkeurig de handelingen beschreven die wél zijn toegestaan.

De gedragscodes liggen echter onder vuur. Gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties bekritiseren de manier waarop hieraan invulling wordt gegeven. Het grootste bezwaar is de handhaving. De capaciteit bij de Algemene Inspectiedienst zou te beperkt zijn om te controleren of ondernemers of beheerders zich aan de regels houden.

Het tweede bezwaar is fundamenteler van aard. De verwachting is dat het aantal gedragscodes niet bij de huidige vijftien blijft, maar zal toenemen tot enkele honderden. Het is daarom noodzakelijk dat Verbug snel de regie in handen neemt door het aantal codes te beperken, deze onderling op elkaar af te stemmen en de handhavingscapaciteit uit te breiden. De gedragscodes kunnen een nuttig instrument zijn om de natuur te beschermen en tegelijkertijd het werk van ondernemers niet te frustreren. Maar dan moeten ze wel juist worden toegepast.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.