Home

Achtergrond

Prinsjesdag 2009 en ondernemer: de kater komt later

Voor ondernemers – zowel degenen die inkomstenbelasting over hun winst betalen als degenen met een bv – bevatten de op Prinsjesdag 2009 aangekondigde fiscale plannen het nodige nieuws. Vooral in de sfeer van de fiscale faciliteiten en in de tariefsfeer gaat het nodige veranderen. Echter, timing is essentieel!

Fiscale maatregelen
Ondernemers krijgen vanzelfsprekend te maken met de gevolgen van alle fiscale wijzigingen. Maar sommige van deze wijzigingen raken enkel en alleen hen. De verlaging van de bijtelling als een personenauto tot het ondernemingsvermogen behoort, beschreef Agrocount.nl al in de bijdrage ‘Fiscale vergroening via auto en verpakkingsbelasting’. Voor het overige bevat het wetsvoorstel een rare tweedeling. Ondernemers die over hun winst inkomstenbelasting betalen (IB-ondernemers), krijgen pas vanaf 2009 recht op ruimere fiscale faciliteiten. Ondernemers met een bv (de DGA’s zogezegd) krijgen hun tariefsverlaging – met terugwerkende kracht – per 1 januari 2008, maar daarna is het weer uit met de pret: vanaf 2009 gelden weer de normale tarieven. Timing is dus essentieel!

IB-ondernemers
Ondernemers die over hun winst inkomstenbelasting betalen (degenen dus met een eenmanszaak, een maatschap, een firma of degenen die beherend vennoot zijn in een commanditaire vennootschap (de commanditaire – stille – vennoot niet dus), krijgen vanaf 1 januari 2009 te maken met een verhoging van de mkb-winstvrijstelling, uiteraard enkel als de ondernemers aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Met name het urencriterium (1.225 uur op jaarbasis) moet gehaald worden.

Het percentage van de vrijstelling gaat omhoog van 10 naar 10,7 procent. Overigens kent deze vrijstelling geen maximum en is behalve op de gewone winst ook van toepassing op bijvoorbeeld de bij staking behaalde winst. De verhoging van de vrijstelling wordt gedeeltelijk gefinancierd door de bedragen die gelden voor de zelfstandigenaftrek in 2009 niet te verhogen of te indexeren. Daar staat tegenover dat de startersaftrek stijgt met een bedrag van €155. Dit is van belang voor degenen die een bedrijf hebben overgenomen of die tot de maatschap met ouders of partner zijn toegetreden. Alle kleine beetjes helpen, zei de mug. En ze plaste in de zee.

Toekomstfaciliteiten
Belangrijker dan het gegoochel met betrekkelijk bescheiden bedragen is de aangekondigde principiële wijziging die Den Haag wil gaan doorvoeren rondom de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Per wanneer is nog niet duidelijk, maar dat er plannen in deze richting zijn is inmiddels wel helder. Hier dient de agrarische sector verdraaid goed op te gaan letten en zijn belangen in het oog te houden, want anders zijn de agrariërs hun portemonnee sneller kwijt dan in de Amsterdamse metro. Wat is er aan de hand? De wetgever wil innovatie en (technische) vernieuwing meer dan voorheen stimuleren, ten koste van de meer traditionele sectoren, zoals de land- en tuinbouw. Dat wil niet zeggen dat in deze sectoren geen topsport wordt bedreven, maar de innovatie is er doorgaans van een andere orde dan in bijvoorbeeld de ICT.

Zelfstandigenaftrek
De stimulering van de sterke en vernieuwende sectoren kan onder meer bereikt worden door samenvoeging van zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling. De zelfstandigenaftrek is een instrument dat toegesneden is op de kleine(re) ondernemer. Bij een winst tot €13.465 bedraagt de aftrekpost maar liefst €9.096 of zelfs €11.131 indien aanspraak gemaakt kan worden op de startersaftrek. Naarmate de winst groter wordt, daalt de zelfstandigenaftrek om bij een winst van €57.360 (tarief 2008) of meer nog maar een schamele €4.412 te bedragen. Voor senioren (65 jaar of ouder) bedraagt de aftrek zelfs nog maar €1.018. Een zeer belangrijke post dus voor de kleinverdiener, en een afrondingsverschil voor de goed verdienende ondernemer.

Mkb-winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling heeft van dit alles geen last. Een aftrekpost van 10,7 procent (tarief vanaf 2009) van de winst, zonder maximum. Vooral interessant voor de geslaagde of sterk groeiende ondernemer. Als deze laatste groep bevoordeeld wordt, zal dat bijna onvermijdelijk ten koste gaan van de eerste groep. Beslissingen zijn nog niet definitief genomen, en overheidsfunctionarissen wensen eerst met betrokkenen overleg te voeren. Hier lijkt een mooie taak te zijn weggelegd voor het georganiseerde landbouwbedrijfsleven.

DGA en bv
Ondernemers met een bv moeten even opletten. Voor hen is sprake van een tariefsverlaging niet per 2009, maar per 2008. Het lage tarief in de vennootschapsbelasting (ook wel bekend als het mkb-tarief) gaat voor 2008 omlaag. Over de eerste €250.000 winst gaat het tarief naar 20 procent. Voor 2009 blijft het tarief echter gelijk aan de tot nu toe bestaande tarieven. Een en ander houdt verband met de vertraging die de befaamde rentebox heeft opgelopen. Van deze faciliteit profiteren met name de grote ondernemingen, dus hier is sprake van een verlaging van de fiscale druk voor de kleinere bv-ondernemer ten koste van de grote jongens. Als de rentebox nog meer vertraging oploopt, is het bepaald niet ondenkbaar dat ook voor 2009 de tarieven in de vennootschapsbelasting opnieuw omlaag gaan, maar dat is koffiedik kijken.

Loonbelasting
Tot slot de loonbelasting. Agrarische ondernemers met een bv (tuinders bijvoorbeeld) ergeren zich op dit moment groen en geel aan de verplichting om iedere maand aangifte loonbelasting te moeten doen. Om de administratieve lasten te verlagen, zou de DGA uit de loonbelasting gaan verdwijnen. Dat bleek per 2008 wegens administratieve redenen niet mogelijk, maar nu heeft men wat bedacht. Eerst het goede nieuws. De DGA gaat niet uit de loonbelasting, maar het leven wordt voor hem of haar wel gemakkelijker gemaakt. Er hoeft nog maar één keer per jaar aangifte te worden gedaan. Daarna kan de verschuldigde loonbelasting in maandelijkse termijnen (bijvoorbeeld met een automatische incasso) worden betaald. Het slechte nieuws: op dit fiscale walhalla zal hij nog even moeten wachten. Er wordt gestreefd naar invoering per 1 januari 2010.

mr. S.F.J.J. Schenk, directeur adviesgroep Fiscale Zaken van de GIBO Groep en voorzitter van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs

Meer informatie Ministerie van Financiën: Belastingplannen

Meer informatie Prinsjesdag 2008, gezamenlijke website van de ministeries

Lees ook Prinsjesdag 2009: alles onder controle

Lees ook Fiscale vergroening via auto en verpakkingsbelasting

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘troonrede’

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.