Home

Achtergrond 214 x bekeken 3 reacties

Polderen over OostvaardersWold

LTO-Noord heeft zich buiten spel gezet door zich terug te trekken uit klankbordgroep OostvaardersWold, aldus directeur Jacob van Olst van stichting Flevo-landschap.

Hij adviseert LTO en de boeren in het gebied om snel weer aan tafel te komen zitten. "Door mee te doen kun je invloed uitoefenen", benadrukt hij.

Flevoland is een provincie bij uitstek waar ontwikkelingen geaccommodeerd worden. Ontwikkelingen waar Nederland en de Noordvleugel van de Randstad in het bijzonder, veel voordeel bij heeft.

Decennialang stond die ontwikkeling van Flevoland in het teken van het faciliteren van landbouw. Daardoor werd het mogelijk om elders in Nederland woningbouw en natuur te realiseren. Voor Flevoland bracht dat een toonaangevende agrarische sector en daarnaast ook hoog aangeschreven land bouwkennisinstituten.

De Nota Ruimte bracht een nieuwe uitdaging voor Flevoland; de realisatie van een robuuste zone als onderdeel van het (inter)nationale ecologische netwerk. De kracht van Flevoland is dat deze nieuwe natuurtaakstelling niet enkelvoudig is opgepakt, maar dat er een combinatie is gezocht met andere ontwikkelingen. Inspelen op toekomstige recreatiebehoefte en de noodzaak om waterberging te realiseren zijn geïntegreerd in de natuuropgave. Daarmee was OostvaardersWold geboren.

De voordelen van de functiestapeling waarvoor de provincie Flevoland heeft gekozen zijn evident. Het levert kostenbesparingen op, de synergie brengt kwaliteit en het ruimtebeslag op de agrarische functie in Zuidelijk Flevoland blijft zo beperkt mogelijk.

Natuurlijk, als een agrarisch gebied van een krappe 2.000 hectare van functie verandert, dan vergt dat een helder proces, met vroegtijdig betrekken van relevante partijen, waaronder natuur en landbouw. Gelukkig heeft de provincie daaraan voldaan.

Betrokken partijen, waaronder LTO en Flevo-landschap, worden voortdurend in de gelegenheid gebracht hun visie in te brengen in de verschillende planstadia. Ook de bewoners zijn geconsulteerd via inwonersparticipatie. Het Flevo-landschap vindt deze brede consultatie erg belangrijk. Want vergeet niet dat rust, groen en ruimte belangrijke redenen zijn voor mensen om zich in Almere en Zeewolde te vestigen.

Tegelijk is het belang van de individuele agrariërs groot, want het gaat om hun broodwinning. Hoe dat is af te wegen tegen de belangen van de honderdduizenden mensen die in de toekomst gaan genieten van het OostvaardersWold, is een lastige. Wat ik constateer is dat de weging van de agrarische belangen in het proces uitermate zorgvuldig is geweest.

De provincie heeft daarin haar verantwoordelijkheid genomen. De keuze voor volledige schadeloosstelling van de agrariërs in de zone getuigt daarvan. Het is de eerste keer dat deze compensatieregeling bij grootschalige natuurinvesteringen wordt toegepast. Ik vind het dan ook bijzonder spijtig dat LTO-Noord zich heeft teruggetrokken uit de klankbordgroep OostvaardersWold, want het is niet in het belang van de agrarische sector dat zij zichzelf buitenspel zet. Door mee te doen kun je invloed uitoefenen.

Als Flevo-landschap hebben wij van meet af aan geparticipeerd, in de overtuiging dat de integrale benadering voor OostvaardersWold van meerwaarde is voor Flevoland. De natuur en de mens is er mee gediend. Over het OostvaardersWold is al veel gezegd en gelukkig heeft dat de plannen vooral steviger gemaakt. Ik raad iedereen aan, dus ook LTO en de agrariërs in het gebied, om snel weer aan tafel te komen en te zorgen dat we doorgaan met het zorgvuldig afwegen van de belangen die bij de realisatie van het OostvaardersWold aan de orde zijn.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  do

  aan een tafel gaan zitten waar de beslissingen al genomen zijn om alleen maar naar de buitenwereld te kunnen zeggen dat het in gezamelijk overleg tot stand gekomen is heeft echt geen zin . blijf dan maar weg om aan te tonen dat je het er niet mee eens bent

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Jacob van Olst begint al zenuwachtig te worden vanwege z'n gebakken lucht niet meer kwijt kan.
  Jacob moet nu kiezen tussen lucht bakken en gebakken lucht verkopen. Valt niet mee om de flevo-landschap te ordenen zonder boeren.

 • no-profile-image

  gert

  de beslissing is al lang genomen,wat valt er nog te bespreken? zorgvuldige afweging van de belangen,wiens belangen ?

Of registreer je om te kunnen reageren.