Home

Achtergrond

Planbureau pleit voor beschermde zeegebieden

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) pleit voor beschermde gebieden, ”waar zeedieren ongestoord kunnen opgroeien”.

Dat staat in de Natuurbalans 2008 die het planbureau donderdag aanbiedt aan minister Gerda Verburg (landbouw).

De Noordzee is volgens het PBL de afgelopen jaren wel schoner geworden, maar de kwaliteit van de natuur is er nog niet verbeterd. Vermindering van de overbevissing kon niet alle vissoorten uit de gevarenzone houden.

Door de klimaatverandering is de Noordzee de afgelopen 25 jaar warmer geworden, met als gevolg dat er nu vissoorten zijn die voorheen zelden zo noordelijk voorkwamen. Als de plannen voor Afsluitdijk en de Deltawerken zo worden uitgevoerd dat zoet en zout water mengen, kunnen planten en dieren terugkomen die al jaren geleden verdwenen zijn. Het gaat dan om bijzondere soorten die Europees beschermd worden.

Het PBL presenteerde donderdag als opvolger van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) tegelijk ook de Milieubalans 2008. De boodschap is dat Nederland veel baat heeft bij Europees milieubeleid, maar extra nationale maatregelen zijn nodig voor ons dichtbevolkte en laaggelegen land. De speelruimte voor eigen beleid is echter beperkt, tekent het planbureau erbij aan. Strengere normen mogen in principe niet van ’Brussel’ maar heffingen en subsidies als hét aangeweze alternatief sorteren minder effect.

Minister Jacqueline Cramer (Milieu) nam het rapport vandaag in ontvangst en concludeerde dat het kabinet goed op koers ligt om de doelstellingen te halen. De Milieubeweging bestrijdt dat. Natuur en Milieu twijfelt aan de gunstige effecten van het mengen van biobrandstof in de benzine en stelt dat het mest- en ammoniakbeleid tekort schiet. Natuurmonumenten vindt dat eens te meer blijkt dat de aanleg van natuurgebieden achterloopt op het schema. Milieudefensie vindt dat Nederland te veel verwacht van Europees beleid en te weinig zelf doet.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.