Home

Achtergrond

Overtreders mestbeleid 2006 voor €1,2 miljoen beboet

Dienst Regelingen heeft de controles op het naleven van het mestbeleid in 2006 afgerond. Dit zijn controles op het gebied van de verantwoordingsplicht en de gebruiksnormen. Het algemene beeld is dat het mestbeleid goed wordt nageleefd. De controles zijn vooral gericht op de grote overtreders. De boetes variëren van €700 tot €450.000. Er werden in totaal 39 boetes uitgeschreven voor samen €1,2 miljoen. Kleine overtredingen werden door de vingers gezien, zo berichtte Het LNV-Loket.

Om de sector aan de nieuwe mestregels te laten wennen, gaf het ministerie van LNV geen boetes voor kleine overtredingen op de gebruiksnormen (de zogenoemde Veerman-marge van 5% voor de gebruiksnormen). In 2006 werd voor het eerst gewerkt met het gebruiksnormensysteem. De focus bij de controles ligt vooral op zware overtredingen, omdat bij deze overtredingen het milieurisico groter is. Twee mestvervoerders kregen boetes die oplopen tot €450.000. Het ministerie van LNV wil met de aandacht voor zware overtredingen een duidelijk signaal afgeven aan de agrarische sector en de mestvervoerders.

39 boetes
Na analyse van de gehele doelgroep zijn 2.000 bedrijven nader onderzocht. Bij constatering van een overtreding hebben de ondernemers de mogelijkheid om in een persoonlijk gesprek of per brief bewijzen aan te leveren dat er geen overtreding is geweest. In sommige gevallen is er geen of minder boete opgelegd. Bij de controles op de verantwoordingsplicht en de gebruiksnormen van 2006 zijn na de gesprekken met de ondernemers 39 boetes opgelegd. De verdeling over de sectoren is:

  • akkerbouw: 11 boetes
  • gemengd bedrijf: 3 boetes
  • graasdier: 11 boetes
  • intermediair: 4 boetes
  • staldier: 10 boetes
Daarnaast hebben Dienst Regelingen en de Algemene Inspectiedienst al eerder de controles op de naleving van administratieve verplichtingen van 2006 afgerond. Hieruit zijn 1.752 boetes gekomen.

De laatste controles, inclusief de dossiers die herbeoordeeld moesten worden omdat de forfaits voor gasvormige verliezen zijn aangepast, zijn afgerond. Alleen bij hoge uitzondering wordt een dossier van 2006 opnieuw beoordeeld door Dienst Regelingen .

Komende jaren
De risicogroepen worden ook de komende jaren streng gecontroleerd. Het ministerie van LNV krijgt door de controles zicht op het hele traject tussen producent en afnemer en krijgt zo duidelijk waar de mestwet wordt overtreden. De komende jaren wordt het handhavingsbeleid verscherpt. De focus blijft liggen op het aanpakken van grote overtreders.

Meer informatie Het LNV-Loket, 9 september 2008: Controles mestbeleid 2006 afgerond

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.