Home

Achtergrond 746 x bekeken

Ondergrond van de bedrijfswoning en de opstallen

De agrarische bedrijfswoning blijft de fiscale gemoederen bezig houden. Het is lang onduidelijk geweest of de waardesprong van waarde cultuurgrond naar de waarde ondergrond bedrijfswoning belast was of niet. In 2004 stelde de Hoge Raad in een serie arresten dat deze waardesprong belast is. Alles helder zou men denken; helaas, de fiscale werkelijkheid blijkt altijd weer complexer als gedacht. Dit blijkt uit verschillende recente uitspraken bij rechtbanken en gerechtshoven. In een serie van drie artikelen beschrijft mr. P.L.F. Seegers de fiscale stand van zaken bij herbouw, onttrekking en verkoop van een agrarische bouwkavel voor een bedrijfswoning.

In het eerste artikel komt de onttrekking van een bouwkavel naar het privévermogen door een ondernemer aan de orde. Het tweede artikel is gewijd aan een uitspraak waar de belastbaarheid van zowel de ondergrond bedrijfswoning als de ondergrond van een stal in geschil was. In het derde artikel wordt tenslotte stilgestaan bij de veel voorkomende situatie: sloop oude bedrijfswoning en bouw nieuwe bedrijfswoning op een andere plek binnen het bouwblok.

Vandaag deel 1: Waardesprong onttrekking bouwkavel bedrijfswoning belast.
De rechtbank van Arnhem heeft in een serie van vijf uitspraken geoordeeld dat het verschil tussen de waarde van de grond als cultuurgrond en de waarde als bouwkavel voor een bedrijfswoning belast is. Een beroep op de schending van het gelijkheidsbeginsel en de andere beginselen van behoorlijk bestuur wordt niet gehonoreerd. Ook de stelling dat het besluit van 8 maart 2006, nr. CPP 2005/338M van toepassing is, vindt bij de fiscale rechter geen gehoor.

De belastingheffing rondom de agrarische bedrijfswoning blijft de fiscale gemoederen bezig houden. Volgens de rechtbank Arnhem is de waardestijging van de waarde cultuurgrond naar de waarde ondergrond bedrijfswoning belast. In de aan de rechter voorgelegde gevallen is de ondergrond van de bedrijfswoning aan het bedrijfsvermogen onttrokken voordat de woning gebouwd is. De bij deze onttrekking behaalde winst valt niet onder de werking van de landbouwvrijstelling.

De rechtbank Arnhem motiveert haar beslissing met een verwijzing naar een eerdere uitspraak van het gerechtshof Arnhem van 28 februari 2008, nr. 06/00428. Tegen deze uitspraak van het gerechtshof is echter cassatie bij de Hoge Raad ingesteld. Het laatste woord over deze kwestie is daarom nog niet gezegd. De Hoge Raad zal uiteindelijk de knoop moeten doorhakken. Het arrest van de Hoge Raad wordt door de fiscale praktijk met spanning afgewacht.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landelijke landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Meer informatie:Rechtbank Arnhem 11 augustus 2008, nr. AWB 08/62 IB
Rechtbank Arnhem 11 augustus 2008, nr. AWB 08/1255 IB
Rechtbank Arnhem 12 augustus 2008, nr. AWB 08/438 IB
Rechtbank Arnhem 12 augustus 2008, nr. AWB 08/441 IB
Rechtbank Arnhem 12 augustus 2008, nr. AWB 08/442 IB

Lees ook Onttrekking bouwkavel voor tweede bedrijfswoning belast

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.