Home

Achtergrond 255 x bekeken

’Nieuwe teelttechnieken hebben meer steun nodig’

Om nieuwe teelttechnieken als gesloten kas of LED-verlichting breed in te voeren in de glastuinbouw is meer ondersteuning nodig.

Dat blijkt op het Energiecongres in Poeldijk. Volgens voorzitter Jos van der Knaap van Glaskracht Westland is exploitatiesteun niet zozeer nodig, maar geld voor onderzoek. ” Er is meer onderzoek nodig om de benodigde meerproductie in de semigesloten kas stap voor stap te laten groeien.”

Op het Energiecongres gaf een aantal voorlopers hun ervaringen weer met zaken als LED, gesloten kas, energielevering aan woonwijken en aardwarmte. De ontwikkelingen bij LEDs en de gesloten kas vallen vooralsnog niet mee. Willem van Dijk, teeltmanager bij Red Star Trading, noemde het eerste jaar ronduit tegevallend. ” We zijn niet enthousiast, het resultaat viel tegen, maar we waren er nog niet klaar voor.” Op 5 december start een nieuwe proef op het teeltbedrijf met meer capaciteit.

Voor telersvereniging Prominent is de gesloten kas qua productie zeker nog geen succes. ”We zijn nu twee jaar bezig, maar de 15 procent meerproductie is nog niet gelukt. De overheid zou meer moeten kijken naar steun van de voorlopende bedrijven. De waardering is er wel, we ontvangen vaak politici”, zei Ferdi van Elswijk, energiemanager van Prominent.

De eerste ervaringen met aardwarmte zijn wel hoopvol, liet tomatenteler Rik van de Bosch weten. Hij weet dat er circa 25 initiatieven bestaan met betrokkenheid van collegatuinders, al dan niet in een collectief. Dit jaar verwacht hij dat de eerste boor weer de grond ingaat en volgend jaar mogelijk vijf. Toch behoeft ook aardwarmte nog steun, zoals Van de Bosch. ” In het begin zul je aardwarmte moeten ondersteunen om een paar projecten over de streep te trekken. Daarna kan het op eigen benen staan, verwacht ik.”

Of registreer je om te kunnen reageren.