Home

Achtergrond

Meer budget en gemak voor speur- en ontwikkelingswerk in 2009

Met de Miljoenennota is budget voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verhoogd tot €39 miljoen. Ook de definities worden verruimd, zodat projecten eerder in aanmerking komen, bijvoorbeeld op het gebied van IT. Het budget is bedoeld voor het hele bedrijfsleven, zodat ook agrarische bedrijven een aanvraag kunnen doen voor hun innovatie. Op 5 september 2008 kondigde SenterNovem al aan dat het in 2009 zelf de berekening doet van het zogenoemde ‘S&O-uurloon’ van de betrokken medewerkers.

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) draagt bij aan innovatief onderzoek via een verminderde loonheffing, belastingaftrek of een tegemoetkoming aan beginnende ondernemers. S&O is vergelijkbaar met Research and Development (R&D). Het ministerie van Economische Zaken bestemde de WBSO voor iedere ondernemer in Nederland, van beginnende zelfstandige tot multinational. Een ondernemer die zijn proces innoveert of technisch nieuwe producten of programmatuur ontwikkelt, kan een beroep doen op de WBSO.

Verruiming WBSO
Het kabinet verruimt per 2009 de definitie van speur- en ontwikkelingswerk: de ontwikkeling van technische nieuwe programmatuur valt dan ook onder de WBSO. Verder wordt het budget verhoogd met €10 miljoen tot €39 miljoen. Andere sectoren, zoals de IT-sector, maken wellicht meer kans op grote bijdragen dan de landbouw, maar kansen voor agrariërs zijn niet nihil, bijvoorbeeld voor IT-toepassingen.

Voor de indiening gelden al flexibele perioden. Ondernemers moeten in elk geval hun aanvraag een maand eerder indienen dan het S&O-project begint. Het is mogelijk tot drie keer per jaar een aanvraag in te dienen. Ondernemers die al een S&O-verklaring hebben en al inkomsten uit hun vindingen halen, kunnen verder gebruik maken van de zogenoemde octrooibox, die een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting oplevert.

DGA
De door het ministerie van Financiën voorgenomen beëindiging van de inhoudingsplicht voor de loonbelasting voor directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) gaat niet door. Een struikelblok was dat 1.600 DGA’s door deze wijziging geen recht meer zouden hebben op de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). De staatssecretaris van Financiën kwam in overleg met betrokken partijen tot een alternatief pakket van maatregelen. Bij dit pakket blijft de DGA per 1 januari 2009 in de loonbelasting, zodat recht blijft bestaan op de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk. Daarnaast levert het pakket voor de DGA een aanzienlijke administratieve lastenverlichting op. De aanpassingen in hun loonaangifte zullen naar verwachting per 1 januari 2010 van kracht worden.

Uurloonberekening WBSO
Met ingang van 2009 wijzigt de berekening van het S&O-uurloon van medewerkers die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten. Berekening van dit uurloon gebeurt aan de hand van cijfers uit eerdere jaren. Het S&O-uurloon is bepalend voor de hoogte van de S&O-afdrachtvermindering. Het koninklijk besluit over de ingangsdatum van de nieuwe berekeningswijze is op 1 september 2008 in het Staatsblad gepubliceerd.

Bedrijven die in 2009 gebruik willen maken van de WBSO berekenen bij het invullen van hun aanvraag zelf geen gemiddeld uurloon meer voor de medewerkers die het speur- en ontwikkelingswerk (S&O) gaan uitvoeren. SenterNovem berekent dit S&O-uurloon op basis van de aangiften loonheffingen bij de Belastingdienst. Het enige dat bedrijven moeten doen om de berekening voor 2009 door SenterNovem mogelijk te maken, is het doorgeven van de burgerservicenummers van de medewerkers die in 2007 speur- en ontwikkelingswerk hebben verricht. Dit kan eenvoudig via internet. Op basis van de aangeleverde burgerservicenummers verstrekt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) het fiscale loon en de verloonde uren van deze S&O-medewerkers aan SenterNovem.

De wijziging in de berekening is niet van belang voor zelfstandigen zonder werknemers en bedrijven die in 2007 geen gebruik hebben gemaakt van de WBSO. Voor deze bedrijven geldt vast gemiddeld uurloon (forfait) en zij hoeven dus geen BSN’s aan SenterNovem door te geven.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘innovatie’

Meer informatie Dossier van SenterNovem over de WBSO

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.