Home

Achtergrond 1 reactie

'Mansholt' heeft grote toekomst in EU

De landbouwpolitiek van Sicco Mansholt werkt door tot op de dag van vandaag. Juist in deze tijd komen zijn denkbeelden van pas, zegt Eurocommissaris Mariann Fischer Boel. Zolang we Mansholts ideeën bijschaven, is er een lange toekomst voor beschoren.

De rol van Sicco Mansholt in het bedenken en ontwikkelen van het Europees Landbouwbeleid maakt hem een van de echte groten van de Europese integratie. Mansholt werd honderd jaar geleden geboren. Zijn ideeën zijn voor ons tot op de dag van vandaag een bron van inspiratie.

Als ik probeer ministers te overtuigen van de veranderingen in de health check, dan denk ik terug aan veertig jaar geleden. Aan de strijd die Mansholt moest leveren voor de acceptatie van het Plan Mansholt in 1968. Helaas voor hem beperkte de politieke en sociale context van die tijd zijn ideeën. Hij kwam met dappere oplossingen voor problemen die hij zag opdoemen in de landbouwsector. Maar niet iedereen was daar klaar voor. Uiteindelijk gingen veel van zijn plannen toen niet door, omdat de publieke tegenstand te groot was.

In mijn werk moet ik dergelijke beperkingen keer op keer uitleggen aan gefrustreerde ministers en belangengroepen. We maken geen beleid in een ideale wereld. Dus als we iets willen veranderen, dan moeten we onze overtuigingskracht gebruiken. Zoals iedereen weet, werden veel van Mansholts ideeën later alsnog gerealiseerd.

Wij zijn nu allemaal vertrouwd met zijn plannen voor herstucturering, aanplanting van bossen en pensionering van boeren. Mansholt legde belangrijke fundamenten voor latere aanpassingen van het Europees Landbouwbeleid. Ik heb er vertrouwen in dat nu, in tegenstelling tot 1968, de situatie op de wereldmarkt en de toenemende invloed van zaken als klimaatverandering wijzen op een zeer vruchtbare grond voor de veranderingen die ik heb voorgesteld in de health check.

Mensen schreeuwen om een hogere productie, dus we moeten verdere beperkingen voor boeren weghalen en het voor hen mogelijk maken de markt te volgen. In veel delen van Europa raakt de klimaatverandering boeren hard. We moeten ons budget verhogen voor projecten om de effecten van de opwarming te verzachten. We moeten aan het eind van dit jaar in het belang van de boeren een goede afspraak over de health check hebben. Dat heeft hoge prioriteit voor mij.

En in de geest van Mansholt moeten we ook verder vooruit kijken. Dit debat begint eind september in de informele bijeenkomst van de EU-landbouwministers in het Franse Annecy. Het is te vroeg om definitieve plannen op te stellen, maar voor mij is het een en ander al bepaald.We zullen nog tot ver in de toekomst een algemene landbouwpolitiek nodig hebben. We moeten ons beleid voor plattelandsontwikkeling overeind houden. En we moeten de rol van oude maatregelen voor marktondersteuning beperken en boeren uit de EU toestaan hun krachten te gebruiken, in het bijzonder voor de productie van over de hele wereld gewaardeerd voedsel van hoge kwaliteit.

Als we doorgaan met bijstellen en moderniseren, dan zal er voor de politiek van Mansholt nog een lange, gezonde toekomst in het verschiet liggen.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    PLASJE

    ...Mw. Fischer Boel...zou ik ook zeggen als ik dhr. S. Mansholt moest becritiseren...zorgen voor een goed en goedkoop voedselpakket : gelukt! al decennia lang... en voor de rest ... ik zou graag zien als U de moeite nam om de reactie van Plasje op het stuk van Frans Andriessen van 10 sept. j.l. 'tot U te nemen' .... als politica, als 'kenner van het agrarische' hopelijk met een volkenkundige blik...er zijn vele keuzes :
    Mansholt maakte ze en de nationale regeringen binnen de EU maakten ze ook, al naar gelang hun 'knip'en hun randvoorwaarden...maar altijd met een 'gewetensvolle opdracht'... heden-ten-dage is dat GEWETEN soms ver te zoeken! en daar wilde ik U even op wijzen, niets meer en niets minder... STERKTE .... Plasje

Of registreer je om te kunnen reageren.