Home

Achtergrond

Kavelruil bespaart €200 per hectare per kilometer afstand

Een slechte verkaveling leidt tot extra kosten (brandstof, machinekosten, personeel op de weg), extra reistijd en een grotere belasting van het lokale wegennet. LTO Noord Projecten berekende een jaarlijkse besparing van €200 per hectare grasland per kilometer afstandsverkorting die een kavelruil oplevert doordat de percelen dichter bij huis komen te liggen. Een fruitbedrijf kan in totaal meer dan €2.000 per jaar besparen. Provincie Gelderland stelt geld beschikbaar voor kavelruil.

Als een boer een kavel van 3 hectare grasland 4 kilometer dichter bij huis krijgt, scheelt dat €2.400 aan kosten per jaar. Bij maisland komt de besparing neer op circa €100 per hectare per kilometer afstand. Bij de berekening van de transportkosten is uitgegaan van onder meer graslandonderhoud, bemesten en de inkuilwerkzaamheden.

LTO Noord publiceert over kavelruil naar aanleiding van een regeling van provincie Gelderland. Deze provincie stelt opnieuw geld hiervoor beschikbaar. Boeren en tuinders in deze gebieden krijgen door vrijwillige kavelruil een unieke kans hun verkaveling te verbeteren en zodoende geld te besparen.

Ook in de fruitteelt en de boomteelt zijn grotere besparingen te realiseren, becijferde LTO Noord Projecten. Transport van machines en personeel wordt minder, wat tijdbesparing en minder transportkosten geeft. Dit komt door lagere brandstofkosten, lagere machinekosten en minder personeel op de weg. Een voorbeeldberekening van een fruitteeltbedrijf dat een perceel van 3 hectare fruit op 4 kilometer afstand na ruiling (dichter) bij huis krijgt, geeft een kostenbesparing van ruim €2.250 per teeltseizoen. Voor een voorbeeldbedrijf met laanbomenteelt werd een besparing van €5.400 becijferd.

Momenteel lopen er projecten bij Aalten-Dinxperlo, Betuwe Centraal en Hattum-Oldenbroek. Voor Aalten-Dinxperlo werd een afstandsverkorting van 172 hectarekilometer gerealiseerd, wat neerkomt op een besparing voor de boeren van bijna €35.000 op jaarbasis. Bij de kavelruil Betuwe Centraal wordt nu geprobeerd grond in de uiterwaarden te ruilen voor grond binnendijks. Het kavelruilproject Hattem-Oldebroek moest 1,5 jaar wachten op de provinciale subsidie voor het projectvoorstel dat begin 2007 bij de provincie werd ingediend. Deze projecten en de berekende besparingen bij kavelruil werden beschreven in Nieuwe Oogst, editie Oost, 6 september 2008.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘kavelruil’

Meer informatie LTO Noord/Nieuwe Oogst, 6 november 2008: Kavelruil om geld te besparen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.